Výživa obecně

Vitaminy B1, B2 a E ovlivňují progres kataraktu (šedého zákalu)

Pro potvrzení vlivu výživy na změny v propustnosti čočky u žen s kataraktem způsobeným věkem zorganizovali Jacques a sp. velkou studii.

Spočítali obvyklé výživové dávky a podávali je 408 ženám v rámci speciální zdravotnické studie, která byla založena na dotazníku, ve kterém se uvádělo, jak často se konzumuje strava, a to po dobu 13 – 15 let před prvním měřením nukleární hustoty čočky. Pak za užití analytické metody na počítači měřili změny nukleární hustoty čočky po následující pětileté období.

Změny v nukleární hustotě čočky v následujícím pětiletém období byly inversně spojeny s příjmem vitaminu B1 a vitaminu B2 a s délkou období příjmu vitaminu E.

Autoři zjistili, že dlouhodobé užívání vitaminu E a vyšší příjmy vitaminu B1 a vitaminu B2 mohou redukovat progres kataraktu, způsobeného věkem.

Podle:
Jacques P.F., Tailor A., Moeller S. a sp.
Arch. Ophthalmol. 123, 517 – 526, 2005