Výživa dospělých

Ke snížení rizika kostních zlomenin potřebují starší osoby více vitaminu D

Výskyt kostních zlomenin jako následek osteoporózy se zvyšuje. Nárůst počtu těchto zlomeni spolu s vysokými náklady na léčení a zhoršením kvality života jsou dostatečně pádným důvodem pro hledání efektivní, levné a přijatelné strategie prevence.

Jednou z možností je podávání vitaminu D. Autoři studovali efektivnost tohoto kroku na základě analýzy dostupných publikovaných pramenů. Analýza pěti prací o zlomeninách kyčlí a sedmi prací týkajících se zlomenin neobratlových kostí, zahrnujících celkem více než 19 100 osob starších 60 let, ukázala, že denní dávka 700 mj. vitaminu D (17,5 µg) je potřeba ke snížení rizika zlomenin o 26 % resp. 23 %. Denní dávka 400 mj (10 µg) neměla na riziko zlomenin žádný významný vliv.

Podle:
To reduce bone fracture risk elderly people need more vitamin D.
PRISM, 2005, č. 2, s. 3 – 4
In: Bischoff-Ferrari, H.A., Willet, W.C., Wong, J.B. a kol.:
Fracture prevention with vitamin D supplementation; a meta-analyses of randomized controlled trials.
J.Amer.Med.Ass., 2005, č. 293, s. 2257 – 2264