Výživa obecně

Kyselina listová snižuje riziko mrtvice u mužů

Vysoká hladina homocysteinu v krvi může být snížena podáváním adekvátních dávek kyseliny listové, vitaminu B6 a B12. Ale může tento postup také snížit incidenci kardiovaskulárních příhod?

Pro odpověď na tuto otázku He a sp. zaznamenávali incidenci mrtvice po období 14 let u 43 732 mužů amerických zdravotních profesionálů, kteří neměli kardiovaskulární onemocnění a diabetes při vstupu do této studie. Po zjištění ostatních faktorů, vztahujících se ke zdraví, zjistili, že muži s nejvyšším příjmem kyseliny listové ( průměrná dávka 821?g denně) měli riziko ischemické mrtvice snížené o 30 % ve srovnání s těmi, kteří brali nejnižší denní dávky ( průměrně 262?g). Více než 90 % mužů, kteří brali nejvyšší dávky, brali současně také vitaminové doplňky.

U mužů s vyššími dávkami vitaminu B12 se také objevovalo nižší riziko mrtvice, ale ne u těch, kteří brali vyšší dávky vitaminu B6 (možná proto, že ti, kteří brali nejnižší dávky, konzumovali potřebné dávky). V této studii se neprojevil vliv příjmu kyseliny listové, vitaminu B6 a B12 na hemorrhagickou mrtvici.

Podle:
He K. Merchant A., Rimm E., B. a sp.
Stroke 35, 169 – 174, 2004