Vybrané články

Polotovary ve školní jídelně – ano či ne?

2006/6 Ing. Eva Šulcová Společnost pro Výživu, Praha   Otázka zdaleka ne nová, ale stále znovu se objevuje: můžeme ve školní jídelně používat polotovary? Udělejme si nejprve trochu pořádek v terminologii. V kulinární literatuře stejně jako v dalším odborném tisku a nabídkách dodavatelů se setkáme s různým označením potravinářských výrobků, které se vyznačují určitým stupněm …

Výživa obecně

Evropský parlament je pro obohacování potravin

Evropský parlament hlasoval 16. 5. 2006 pro podporu navrhované legislativy v EU o přidávání vitaminů, minerálních látek i dalších substancí k potravinám. Očekává se, že evropský výbor formálně přijme tuto připravovanou úpravu před koncem tohoto roku a budou následovat diskuse, ve kterých je třeba vyjasnit názory. Návrh: seznam vitaminů a minerálních látek, které se mají …

Výživa obecně

Obohacování vybraných potravin vitaminem D ve Finsku

Vitamin D přijímáme nejenom potravinami, ale část se tvoří na naší pokožce z provitaminu D slunečním zářením. Epidemiologické studie prokázaly, že lidé v oblastech s malým slunečním zářením mají riziko z nedostatku vitaminu D. Výzkumy ve vitaminu D prokázal, že nedostatek vitaminu D nezpůsobí jen rachitis a osteomalacii, ale je též velmi důležitým faktorem v …

Výživa obecně

Vývoj metody HPLC pro stanovení vitaminu A a vitaminu E v lidské plasmě

Chromatografická metoda užívá on – line extrakci a UV -fluorescenční detekci. Užívá se přímý vstřik alikvotního podílu lidské plasmy na sloupec GFFII (glycin – L – fenylalanin – Lfenylalanin) o parametrech : 1 cm x 4.6 mm i.d.; 5 ?m, který se vymývá směsí vody a acetonitrilu. Zbývající komponenty se převedou zpětným chodem na sloupec …

Výživa obecně

Účinnost antioxidačních složek listů a plodů aceroly

Acerola ( Maqlpighia glabra L. ) je malý strom nebo keř, pěstovaný v subtropických nebo tropických oblastech. Z plodů se vyrábí džusy, koncentráty dužniny a koncentráty vitaminu C. Plody rostliny obsahují vysokou koncentraci vitaminu C. Vodný koncentrát z listů a plodů obsahuje 121,8 ± 6,7 mg / g kyseliny askorbové a 4,10 ± 0,04 mg …

Vybrané články

I čokoláda má „svůj den“!

2006/5 Dr. Olga Štěpničková SOU Praha   Také bychom mohli nazvat náš příspěvek „Jak šel čas a kolik (často zbytečné) práce nás to stálo“. Skutečně – „pokrm bohů“, nápoj panovníků, pochoutka zvyšující bystrost, dodávající fyzickou i psychickou energii, které sní, podle statistik, z Evropanů nejvíce Irů, následovaných Brity a Rakušany, má, 12. října, svůj Mezinárodní …

Výživa obecně

Intolerance na potraviny a nové diagnostické symptomy

Jednou z nejúčinnějších biologických substancí v potravinách je histamin. Tato substance způsobuje alergická onemocnění jako je senná rýma a astma. Také ovlivňuje kardiovaskulární systém, a to někdy až do šoku a k značným bolením hlavy, migrénám se zvracením a průjmy. Histamin se tvoří v organismu a uchovává se v něm. Ovšem do organismu se také …

Výživa obecně

Kyselina askorbová zlepšuje biologickou využitelnost elementárního železa

Hoppe se spolupracovníky měřil biologickou využitelnost 7 elementárních železných prášků a síranu železnatého u 3 skupin 16 mužských dárců krve. Dobrovolníci dostávali pečivo obohacené železem ( v jednom případě obohacené elektrolytickým železem a kyselinou askorbovou v molárním poměru 6 : 1) v týdenních intervalech. Po každé konzumaci pečiva byla odebírána krev po dobu 6 hodin …

Výživa dětí, Výživa obecně

Vitamin A ovlivňuje zápal plic

Byla provedena studie na 287 dětech ve věku 2 – 59 měsíců pro zjištění vlivu vitaminu A na trvání dýchacích potíží při zápalu plic. Děti byly v nemocnici Baca Ortiz Children´s Hospitál v Suito (Ecuador). Děti denně dostávaly vitamin A nebo placebo. Suplementace neměla vliv na dobu trvání nemoci. U dětí, jejichž stav vitaminu A …

Výživa obecně

Anemie způsobená výživou

Nejúčinnější je obohacování základních potravin řadou esenciálních nutrietů ve vyváženém množství. Nedostatek železa Anemii způsobenou nedostatkem železa lze odstranit pouze současným odstraněním veškerých výživových nedostatků. Toto onemocnění postihuje především ženy a děti, jejichž hlavním – základním pokrmem jsou obiloviny. Je to způsobeno nepřítomností hemového železa v obilovinách a rovněž přítomnými doprovodnými látkami jako jsou fytáty, …