Výživa obecně

Využitelnost kyseliny listové z obohaceného mléka pasterovaného nebo ošetřeného UHT

Cílem studie bylo zjistit, zda člověk využije kyselinu listovou z obohaceného mléka a zlepší tak svůj stav kyseliny listové a dále zda přítomnost bílkoviny s navázaným folátem (FBP) v pasterovaném mléce ovlivní využitelnost kyseliny listové z obohaceného mléka. Dosud zůstává vliv FBP na využitelnost kyseliny listové nejasný. Do studie bylo zařazeno 69 osob ve věku …

Vybrané články

Ohlédnutí za akcí „Školní mléko“

2006/3 Ing. Eva Šulcová SPV, Praha   Také bychom mohli nazvat náš příspěvek „Jak šel čas a kolik (často zbytečné) práce nás to stálo“. Pan dr. Srb, ředitel obecně prospěšné společnosti Laktea, přispěl do našeho časopisu sdělením o současném stavu akce Skolní mléko, která je z velké části zajišťována uvedenou společností. Dozvíte se, co všechno …

Vybrané články

Oblíbené pokrmy se mění, omáčky s knedlíkem, řízky a sladká jídla zůstávají. Alespoň v naší městské části

2006/3 Eva Ložeková OŠ ÚMČ Praha 13   Snažila jsem se udělat malý průzkum, týkající se oblibenosti pokrmů u dětských strávníků na naší Mú Praha 13. V MŠ nemají děti možnost výběru. Na prvním místě v oblíbenosti jsou omáčky, vede rajská a svíčková. V jednotlivých školkách se liší prvenství příloh, někde vedou žebříček těstoviny, jinde …

Výživa obecně

Nedostatky mikroživin „globální hanba“

Jedna z posledních zpráv UNICEF potvrzuje, že nedostatek vitaminů a minerálních látek ve stravě nepoškozuje jenom zdraví jedné třetiny lidstva, ale znamená zdržování ekonomického vývoje v každé zemi jižní hemisféry. Deficit mikroživin poškozuje intelektuální vývoj a imunitní funkce, vyvolává defekty narození a odsuzuje asi dvě miliardy lidí k životu pod jejich fyzickým a mentálním potenciálem. …

Výživa obecně

Zajištění dobré kvality obohacených potravin: praktický návod

Praktický návod je výsledek několikaleté spolupráce 2 organizací – USAID (Americká agentura pro mezinárodní vývoj) a ILSI (Mezinárodní ústav pro vědu o životě). Jejich cílem je program získání informací pro manažery, které jsou třeba pro zajištění dobré kvality obohacených potravin. Takový program se jmenuje QA (Quality assurance = Zajištění kvality) program. Informace jsou jasně strukturovány, …

Výživa obecně

Střevní flora ve zdraví a nemoci: možná úloha probiotik

Mezinárodní workshop o probiotikách, který se konal v dubnu 2004 v Amsterodamu osvětlil revoluční změny z hlediska interakcí užitečné střevní mikroflory. Na workshopu diskutovalo 120 expertů z různých oborů, zahrnujících výživu člověka, gastroenterologii, nutriční terapii, buněčnou biologii, mikrobiologii a imunologii o nových pohledech na interakce mezi mikrobem a hostitelem a o úloze probiotik v prevenci …

Vybrané články

Železo

2006/2 Ing. Jarmila Blattná, CSc. Nadace NutriVIT   Velmi důležitým prvkem pro metabolismus člověka je železo. Je hlavní složkou hemoglobinu, který obsahuje železa asi 65% z celkového obsahu, svalové barvivo myoglobin obsahuje 10% železa a zbytek je přítomen v játrech, ledvinách, kostní dřeni a dalších orgánech. Hemoglobin a myoglobin jsou bílkoviny specializované na transport a …

Vybrané články

Mléko ve výživě dítěte

2006/2 MUDr. Petr Tláskal, CSc. FN Motol, Praha   Chtěl bych navázat na úvodník doc. Dostálové v tomto čísle časopisu Výživa a potraviny, ve kterém se autorka zamýšlí nad významem mléka v naší výživě i momenty, které u nás v nedávné minulosti negativně ovlivnily jeho spotřebu. V této souvislosti bych chtěl doplnit i několik poznámek …

Výživa obecně

Zlepšení stravy dívek a žen vyžaduje značné úsilí

Kvalita stravy je pro zdraví žen důležitá nejen v období těhotenství a kojení, ale také během jejich dětství a stáří. Nedostatečný stav zásobení nutrienty zhoršuje nejen jejich osobní zdravotní stav, ale může také ovlivnit zdraví budoucí generace. Všeobecně lze konstatovat, že většina žen stále ještě nedostává potřebné množství vitaminů a minerálních látek ze své stravy. …

Výživa obecně

Vysoké dávky vitaminu B12 podávané orálně mohou upravit nedostatečnost ve stáří

Ve starším věku se často objevuje nedostatek vitaminu B12 jako důsledek jeho špatné vstřebatelnosti; vyskytuje se u osob se nespecifickou únavností nebo malátností. Obvykle se léčí intramuskulárními injekcemi 1 mg vitaminu B12 v měsíčních intervalech. Autoři studovali, jak velké dávky vitaminu B12 je třeba podávat při orální suplementaci. Použili 120členný pokusný soubor 70letých osob obého …