Výživa obecně

Zdravotní zásady a potravinové doplňky

Každý rok se uvádí na trh nové výrobky, v loňském roce to bylo 1400 nových potravinářských výrobků českých i dovezených z jiných států. Tento druh výrobků vyžaduje mnohem víc péče než ostatní potraviny. Stává se, že popis těchto preparátů není zcela správný, často slibuje účinek, který je zavádějící a není vědecky potvrzen.

Evropský parlament dne 20. 12. 2006 stanovil regulace (EC) pod číslem 1924/2006 o výživě a zdravotní požadavky na potraviny. Věrohodnost všech lékařských tvrzení musí být platná a přijímaná evropskými autoritami pro bezpečnost potravin. Myšlenky a názory této organizace rozhodnou zda budou požadavky a zásady tvrzení uvedeny na seznamu budoucích doplňků „Regulace“.

Do této doby asi 1000 ze 4700 zdravotních požadavků vztahujících se ke 120 aktivním látkám bylo přijato. Většina z nich byla hodnocena jako nedostatečně založená na evidenci. Nová situace bude pravděpodobně ovlivněna komunikací mezi výrobcem a spotřebitelem a může dojít ke zmenšení chuti nákupu potravních doplňků.

Podle:
Winklerová D.
Sborník z 10.th International Nutrition & Diagnostics Conference 4. – 7. 9 2010, str. 56