Výživa obecně

Je vysoká dávka vitaminu D ve formě potravního doplňku vhodná?

V literatuře nalézáme mnoho prací, které dokazují, že vitamin D snižuje padání osob a následující zlomeniny. Bylo zjištěno, že podání vitaminu D per os v množství 500.000 m. j. starším ženám bylo účinné z hlediska redukce pádů a zlomenin.

Ukázalo se, že toto zdravotní uspořádání je účinné ve snížení rizika, ale současně také dochází ke zvýšenému riziku pádů a zlomenin během 3 měsíců po podávání vitaminu. Ke zvýšenému počtu zlomenin, ale ne pádů, docházelo také ve studii, ve které se intramuskulárně podával vitamin D2 celý rok mužům i ženám ve věku 75 let a starším.

Vitamin D ovlivňuje řadu našich orgánů a systémů. Určitá hladina vitaminu D je zapotřebí pro optimální funkci řady tkání, ale tato aktivita není dosud přesně definovaná. Např. existují určitá zjištění, že vitamin D může zlepšit určitý fyzický výkon – snížení chronické bolesti a zlepšení nálady u starších dospělých. Taková zlepšení ovšem mohou současně zvýšit úmrtnost a příležitost pro pády.

Doloženo 9 literárními odkazy.

Podle:
Bess Dawson-Hughes, Susan S. Harris
JAMA 2010, 303, 1861 – 1862