Výživa obecně

Alergie na potraviny

Nesnášenlivost některých potravin bývá často spojována s alergií na potraviny. Obecně je známé, že alergie na potraviny se vyskytuje tehdy, když zažívací systém není schopen potraviny trávit. Nejčastější formou potravinové intolerance je laktosová intolerance po konzumaci mléčných potravin. Symptomy jsou průjem, bolest břicha a zvracení, ale ne vyrážka nebo pocení.

Alergie na potraviny je opačná imunitní odpověď na potravinu. Náš imunní systém vytváří ochranná tělíska, aby nás ochránil od mikrobiologických zárodků a onemocnění, ale také vytváří ochranná tělíska na určité potravní bílkoviny. Některá z těchto ochranných tělísek je známa tím, že jsou spojována s alergickými reakcemi. Přesný počet osob s podobnými alergiemi není znám, lze se však domnívat, že se počet těchto osob pohybuje mezi 2 – 10 % , a je to obecnější u dětí než u dospělých.

Potravní alergie může způsobit vážné onemocnění nebo i úmrtí. Obecně nejznámější alergie na potraviny jsou na bílkoviny kravského mléka, vajec, burských oříšků, pšenice, sóji, ryb, mořského korýše a ořechů. Histamin, jedna ze složek potravin, se může projevit u člověka symptomy, které už byly uvedeny.

K alergii dojde velmi rychle po konzumaci té určité potraviny, a to většinou v několika minutách po konzumaci a velmi zřídka až po několika hodinách . Alergie na potraviny, podobně jako jiné alergie , mají většinou silný genetický základ, který se může objevit v kterémkoli věku.

Podle:
Huan J. Chang, Alison E. Burke, Richard M. Glass
JAMA 2010, 303, 1876