Archiv akcí SPV

Školní stravování 2011 – organizační pokyny

1.    Vložné činí 2 300,- Kč a jsou v něm zahrnuty organizační a režijní náklady.
V případě účasti pouze ve středu 25. 5. 2011 je vložné 1 390,- Kč.

2.    Ubytování je v hotelu Labe (dvoulůžkové pokoje). Cena lůžka za 1 noc činí 550,- Kč včetně snídaně. Při požadavku na samostatný pokoj doplatí účastník 450,- Kč/1 noc spolu s celkovým účastnickým poplatkem bankovním převodem nebo na místě v hotovosti při prezenci, nikoliv recepci hotelu.

3.    Stravování je individuální. Je možné si objednat oběd v hodnotě 170,- Kč a večeři v hodnotě 170,- Kč, s výhodou předem zajištěného místa.

4.    Pro přihlášení můžete použít tento formulář
nebo zašlete závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku, včetně ubytování a stravného, na adresu:
výživaservis s.r.o.,
Slezská 32,
120 00 Praha 2
,
nejpozději do 15. května 2011, v případě ubytování nejpozději do 8. května 2011. Ubytování se rezervuje podle došlých plateb, rezervaci je možné ověřit prostřednictvím emailu: vyziva.spv@volny.cz

5.    Poplatky uhraďte převodním příkazem z účtu plátce na účet výživaservis s.r.o. u KB v Praze 1, číslo účtu:

pro plat. styk z jiné banky 19-2773480287/0100,

pro plat. styk s KB 192773480287/0100.

Všechny uvedené ceny (vložné, ubytování i stravné) jsou včetně DPH. Plátcům DPH bude na vyžádání vystaven daňový doklad.

6.    Variabilní symbol vždy uvádějte na přihlášce i při zadávání platby (variabilní symbol je vaše IČ, případně datum narození ve tvaru RRRRMMDD).

 

VÝŽIVASERVIS s.r.o.,
Slezská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94384, je plátcem DPH.
IČ = 27075061, DIČ = CZ27075061