Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2016 – Archiv prezentací

MUDr. Petr Tláskal, CSc. (FN Motol Praha, Společnost pro výživu)
Bezprostřední součástí zdravého životního stylu je výživa

PhDr. Leona Mužíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU Brno)
Role školní jídelny v programu pohyb a výživa

Ing. Eva Přibylová (MZ ČR)
Doplňkový prodej ve školských zařízeních

Ing. Radka Krejčová (Lactea a.s.)
Programy „Školní mléko“, „Ovoce a zelenina do škol“ a zdravý životní styl mládeže

Bc. Anna Packová (Magistrát města Brno)
Soutěž o Nejlepší školní oběd v roce 2016

Mgr. Jana Stávková (Masarykova univerzita Brno)
Dietní stravování ve školních jídelnách města Brno.

MVDr. Ing. Dana Třísková (Ministerstvo zemědělství ČR)
Možná využitelnost regionálních potravin a potravin se značkou Klasa ve školním stravování

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (Potravinářská komora)
Úspěšné pokračování programu „Hravě žij zdravě“

Ing. Jitka Götzová (Ministerstvo zemědělství ČR)
Internetem ke vzdělávání – Víš co jíš ?

Petronila Gleichová (Společnost pro výživu)
Kurzy Benešov

Robert Křepinský (Rada vlády BOZP)
Bezpečnost práce ve školní jídelně.

Petronila Gleichová (ÚMČ Praha 6)
Finanční zabezpečení veřejných služeb

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Požadavky na výběr masa pro školní stravování

doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. (Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně)
Ztráty hmotnosti tepelně opracovaného masa

Ing. Pavel Smetana, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Vhodné a méně vhodné technologické postupy při úpravě masa

MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav hygieny a technologie masa)
Rozhodnutí pracovní skupiny IARC k vlivu konzumace červeného masa a masných produktů na vznik rakovinného onemocnění, abstrakt

Mgr. Petr Novák, Mgr. Martina Rejtharová (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno)
Sledování látek zakázaných při výkrmu potravinových zvířat.

Mgr. Hana Rohová (Školní jídelna Kojetín)
Vedení školní jídelny v praxi

Bc. Jana Bradová (OŠMS KÚ PK)
Školní stravování z jiného pohledu

Ing. Marcela Sluková, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Obiloviny a jejich význam v lidské výživě

doc. Ing. Hrušková, CSc. (VŠCHT Praha)
Mlýnské obilné výrobky a těstoviny (zbožíznalství) – možnosti jejich výběru pro školním stravování

Ing. Marcela Sluková, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Pekařské a cukrářské výrobky ve školním stravování

MUDr. Petr Tláskal, CSc. (FN Motol Praha, Společnost pro výživu)
Zdravotní profit či komplikace při konzumaci obilovin

MUDr. Jana Pilnáčková (KHS Libereckého kraje)
Nutriční doporučení (metodika) ke spotřebnímu koši pro praxi školních jídelen

Petronila Gleichová (ÚMČ Praha 6)
Školní svačiny v praxi