Výživa dětíVýživa obecně

Deficit u mladých dospělých – u studentů z Technologického výchovného ústavu v Larise

Byla provedena empirická statistická analýza, ve které se sledovala skupina 347 studentů (mužů a žen) před závěrečnými zkouškami.

Studenti vyplnili detailní dotazník, ve kterém byly otázky na jejich výživu a jiné jejich zvyklosti, které měly vliv na jejich organismus a také na množství vitaminu D v organismu. Analýzy prokázaly, že jejich denní příjem vitaminu D byl pod hodnotou denního doporučeného příjmu, ač sluneční svit byl v uplynulém roce dobrý, tedy opalování bylo možné.

Podle:
Lazaridi A. V.
Sborník z konference 12. International Nutrition & Diagnostics Conference, 104.