AktualityVýživa dětíVýživa dětí a dospělých

Projekt Prevence dětské obezity

Projekt Prevence dětské obezity

Navštivte nový web www.prevencedetskeobezity.cz.

Projekt Prevence dětské obezity vznikl jako reakce na situaci, kdy počet dětí s obezitou roste, ale kapacita pediatrů naopak ubývá. Zdravotní problémy na obezitu navázané tak mnohdy zůstanou bez povšimnutí. Ani rodiče a pedagogové někdy neví, jak si s životním stylem dětí poradit a jak jim pomoci toto citlivé téma řešit. Přitom zde platí ještě více než jindy rčení o tom, že ,,jak zaseješ, tak sklidíš“.

Společnost pro výživu se dopadem životosprávy na zdraví populace dlouhodobě zabývá. Proto jsme se rozhodli v tomto projektu soustředit na webové stránky všechny potřebné informace, které poslouží rodičům a pedagogům oprostit se od celé řady mýtů a polopravd s dětskou obezitou spojených. A dát jim vodítko, jak v řešení správně postupovat.

Nejlepší je, když obezita u dítěte vůbec nepropukne nebo když ji zachytíme včas, ve stadiu drobného váhového nárůstu, kdy se na dětskou psychiku nestihnou „nabalit“ nechuť k pohybu a negativní smýšlení o sobě samém. Informace využitelné pro prevenci by tedy měly být tím nejdůležitějším, co si z projektu odnesete.

Přejít na web www.prevencedetskeobezity.cz