Výživa dětí

Vztah mezi vitaminem D a hladinou glukosy a lipidů v organismu dětí

Skupina lékařů na Mayo Klinice v Rochester v Minnesotě USA uspořádala studii o vztahu vitaminu D, glukosy a lipidů u velké skupiny dětí v létech 2004 – 2007.

Zjistilo se, že nízké hodnoty vitaminu D (25 (OH) D) u dětí a dospívající mládeže jsou spojeny s vysokou hladinou glukosy a nízkou koncentrací HDL v plasmě. Na tyto vztahy nemá vliv sex, věk, BMI, ani roční období. Ve studii byly porovnávány hodnoty, zjištěné u dětských pacientů s hodnotami, které byly zjištěny u dětí majících hodnoty 25 (OH) D větší než 30 ng/ml, tedy hodnoty dostačující.

Studie se prováděla na dětech, které přišly na kliniku jako pacienti s různým onemocněním. V posledních třech dekádách dramaticky vzrostla převaha obezity u dětí a také se změnil metabolický syndrom. Metabolický syndrom zahrnuje vysokou hodnotu glukosy v plasmě a nízkou hladinu HDL cholesterolu. U těchto dětí je proto zvýšená disposice na srdeční onemocnění.

Podle:
M. D. Johnson, N.S. Nader, A. L. Weaver, R. Singh, S. Kumar
J. Pediatr. 2010, 156, 444 – 449