Výživa dětí

Dětská obezita a srdeční onemocnění

Obezita je obecný problém ve výživě dětí v zemích rozvinutých i nerozvinutých. Ze studie z let 2003 – 2006 ústav National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) zjistil, že je 16,3% dětí ve věku 2 – 19 let obézních.

Existuje evidence, že obezita v dětství je spojena se vzrůstajícím výskytem atheriosklerosy v dospělosti. Epidemiologické studie prokázaly úzký vztah mezi známými atheriosklerotickými rizikovými faktory – vysoký krevní tlak, dyslipidemie, markry zanícení, insulinová odolnost a dětská obezita.

Za péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním a s atherosklerosou se vydává v USA nejvíce peněz. Je proto vývoj prevence a zabránění dětské obezitě finančně nejlepší cestou, ale znamená také možnost dlouhodobé redukce kardiovaskulárních onemocnění.

Výsledky z 25 letého studia ukazují dobré výsledky. Jen 15% osob, které mělo v dětském věku správnou váhu bylo v dospělosti obézních, zatímco 82% osob, které byly v dětství obézní, bylo obézních i v dospělosti a 65% osob, které měly nadváhu v dětsrví, bylo obézních v dospělosti. Tato čísla říkají jasně, že je nezbytně nutné proti obezitě v dětství účinně bojovat.

Podle:
A. P. Rocchini
The New England Journal of Medicine 365, 1927 – 1929, 2011