Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2017 – Archiv prezentací

Bc. Markéta Zemanová, DiS. ( Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT)
Kvalita potravin na českém trhu, jak vybírat potraviny

Ing. Kristýna Miřátská, PhD. (Barentz, s.r.o.)
Složení šunky a vliv rozdílných legislativních typů na nutriční hodnoty

Bc. Ivana Benešová, DiS. (Stravovací provoz FN Olomouc)
Výběrová řízení na potraviny

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT)
Změny živin při přípravě pokrmů

Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (VŠCHT)
Mikroorganismy a potraviny – ano či ne

Prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc. (FN Motol a 2. LF UK)
Nízkobakteriální strava u imunosuprimovaných pacientů

Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. (3. LF UK)
Toxické látky v potravinách s nebezpečím onkologické aktivace

MUDr. Petr Beneš (Interní odd., Nemocnice Na Homolce, Praha)
Nové ESPEN guidelines pro výživu v onkologii

Prim. MUDr. Viktor Maňásek (Nemocnice Nový Jičín)
Etické otázky nutrice v onkologii

MUDr. Petra Holečková (Nemocnice Na Bulovce, Praha)
Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby

Bc.Věra Andrášková (Masarykův onkologický ústav, Brno)
Populární, ale nevhodné diety v onkologii

MUDr. Michal Tichý, PhD. MPH (Masarykova nemocnice, Ústí n/ Labem)
Spolupráce mobilního hospice s nutriční ambulancí při zajišťování výživy a hydratace v domácím sociálním prostředí nemocných

MUDr. František Sedlák (1.LFUK, VFN)
Význam nutriční podpory u hematoonkologických pacientů

Mgr. Miroslava Matějková, DiS. (VFN)
Dietní režim v průběhu intenzivní hematoonkologické léčby

Jarka Kreuzbergová, Dis., NT. (FN Plzeň)
Standard kontroly dodržování stanovených hodnot živin a energie dietního systému

MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA. (FN Motol)
Dyslipoproteinémie a výživa

MUDr. Veronika Skalická (FN Moto)
Výživa u pacientů s cystickou fibrózou

MUDr. František Novák, Ph.D. (4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze)
Zánět, malnutrice v nemoci a nutriční podpora

MUDr. Václava Kunová (SPV, Nutradit)
Nutriční výhody a nevýhody zvýšeného příjmu bílkovin u obézních pacientů

Mgr. Marie Kohutová, DiS., Lenka Grigarová, DiS., Ivana Hostašová (Oddělení léčebné výživy nemocnice Olomouc)
Systém zavádění dysfagické diety ve FNOL

NT Květa Krajíčková (ČAS)
Co nabízí profesní organizace nutričním terapeutům

MUDr. Václava Kunová (SPV, Nutradit)
Informační zdroje Společnosti pro výživu k podpoře práce nutričních terapeutů – současnost a další možnosti

Bc. Marieta Baliková (FN Motol)
Dietní režimy užívané v českých nemocničních zařízeních