Z odborné literatury

Redukce tělesné hmotnosti

Redukční diety 1. Definice redukční diety a způsob dosažení energetické nerovnováhy Václava Kunová Redukční dietou se rozumí přesný rozpis, který předem říká, kolik které potraviny je možno sníst a v jakém časovém rozmezí. Při hubnutí je nutné zajistit adekvátní příjem energie, takový, který bude nižší než jeho výdej. Musí dojít k takzvané negativní energetické bilanci. …

Z odborné literatury

Celiakie a bezlepková dieta

CELIAKIE a bezlepková dieta celiakální sprue, glutenová enteropatie Klára Tomášková, Dis. Název celiakie pochází z řeckého slova koiliakos, což znamená trpící střevními obtížemi. Celiakie se považuje za geneticky podmíněnou chorobu. Jde o celoživotní onemocnění projevující se trvalou intolerancí lepku ve stravě. U celiaků dochází po příjmu potravin obsahujících lepek k autoimunitní reakci, která se projevuje …

Z odborné literatury

Laktózová intolerance

Jak se stravovat při laktózové intoleranci? Jednou z příčin zdravotních obtíží při konzumaci mléka a mléčných výrobků může být laktózová intolerance. Obtíže se většinou projevují zvýšenou plynatostí, bolestmi břicha, případně i řidšími stolicemi po požití mléka nebo méně často i po konzumaci mléčných výrobků. Základní příčinou je nedostatečná tvorba enzymu laktáza v tenkém střevě. Tento …

Z odborné literatury

Co je dieta

Pod pojmem dieta si většinou představíme výživu, která má určité omezení nebo doporučení pro příjem potravy. Omezení stravy jsou nejčastěji vynucena onemocněním nebo obtížemi, kde lze předpokládat, že po snížení příjmu nebo vyloučení určité složky potravy nebude tato výživa zhoršovat průběh onemocnění nebo pomůže upravit jeho příznaky. Doporučení pro příjem stravy vychází většinou z fyziologických potřeb …

Z odborné literatury

Výživa během těhotenství a v kojeneckém věku ve vztahu k riziku rozvoje alergií a autoimunitních onemocnění: Systematický přehledový článek a metaanalýza

Výživa během těhotenství a v kojeneckém věku ve vztahu k riziku rozvoje alergií a autoimunitních onemocnění: Systematický přehledový článek a metaanalýza Garcia-Larsen V, Ierodiakonou D, Jarrold K, Cunha S, Chivinge J, Robinson Z, Geoghegan N, Ruparelia A, Devani P, Trivella M, Leonardi-Bee J, Boyle RJ PLoS Med. 2018 Feb 28;15(2):e1002507. doi: 10.1371/journal.pmed.1002507. eCollection 2018 Feb. Úvod: Dosud není zřejmé, jaký vliv hraje výživa během těhotenství a v časném …

Z odborné literatury

Souvislost mezi Středozemní dietou a kognitivní funkcí: Systematický přehledový článek

Aridi YS, Walker JL, Wright ORL Nutrients. 2017 Jun 28;9(7). pii: E674. doi: 10.3390/nu9070674. U stárnoucí populace se častěji vyskytují poruchy paměti a rozvoje demence. Snížení kognitivních funkcí význačně ovlivňuje zdraví a narušuje kvalitu života nejen postiženého jedince, ale má negativní dopad i na pečovatele. Středozemní dieta (MD, Mediterranean diet) napomáhá snižovat riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, nádorů a …

Z odborné literatury

Chůze vysoké intenzity v kombinaci s konzumací extraktu zeleného čaje snižuje postprandiální glykémii u fyzicky inaktivních jedinců

Chůze vysoké intenzity v kombinaci s konzumací extraktu zeleného čaje snižuje postprandiální glykémii u fyzicky inaktivních jedinců Bulmer JM, McBain TR, Peart DJ. Nutr Health 2018 Sep 3. Úvod: Pohybová aktivita a konzumace zeleného čaje zlepšují postprandiální glykémii. Dosud není objasněné, jaký cvičební protokol a jaká časová náročnost vede k tomuto příznivému účinku. Cíl: Cílem studie bylo zjistit …

Z odborné literatury

Příjem hem železa a riziko nádoru plic v kohortě European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)

Příjem hem železa a riziko nádoru plic v kohortě European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) Ward HA, Whitman J, Muller DC et al. Eur J Clin Nutr 2018 Oct 18. Úvod: Epidemiologické studie prokázaly, že hem železo, které je obsažené v červeném mase a zvyšuje tvorbu karcinogenních N-nitrososloučenin, může souviset s nádorem plic. Cílem studie bylo …

Z odborné literatury

Zdroje a skladba bílkovin a riziko nadváhy a obezity u dvojčat ze Spojeného království

Zdroje a skladba bílkovin a riziko nadváhy a obezity u dvojčat ze Spojeného království Pimpin L, Jebb SA, Johnson L, Llewellyn C, Ambrosini GL. Br J Nutr 2018 Oct;120(7):820-829. doi: 10.1017/S0007114518002052. Epub 2018 Aug 22. Vysoký příjem bílkovin v časném věku je asociován s nadměrnými přírůstky tělesné hmotnosti a celkového tělesného tuku. Předkládaná studie měla …