Z odborné literatury

Chůze vysoké intenzity v kombinaci s konzumací extraktu zeleného čaje snižuje postprandiální glykémii u fyzicky inaktivních jedinců

Chůze vysoké intenzity v kombinaci s konzumací extraktu zeleného čaje snižuje postprandiální glykémii u fyzicky inaktivních jedinců

Bulmer JM, McBain TR, Peart DJ.
Nutr Health 2018 Sep 3.

Úvod: Pohybová aktivita a konzumace zeleného čaje zlepšují postprandiální glykémii. Dosud není objasněné, jaký cvičební protokol a jaká časová náročnost vede k tomuto příznivému účinku.

Cíl: Cílem studie bylo zjistit vliv intervalové chůze a extraktu zeleného čaje na glykemický profil během orálního glukózového tolerančního testu (OGTT).

Metody: Celkem 12 fyzicky inaktivních jedinců (9 ♂ a 3 ♀ ve věku 22 ± 1 let, tělesná hmotnost 81,2 ± 16,3 kg, výška 175,7 ± 9,6 cm, BMI 26,2 ± 4,3 kg/m2) podstoupilo 2hodinový OGTT v různých protokolech v náhodném pořadí: i) bez intervence (REST), ii) placebo a cvičení (EX-PLAC), iii) extrakt zeleného čaje a cvičení (EX-GTE). Chůze zahrnovala 6 x 1 min. svižné chůze (7,92 ± 0,56 km/h) a v mezičase 1 minutová pomalejší chůze (4,8 km/h).

Výsledky: Skupina EX-GTE měla o ~9 % příznivější plochu pod glykemickou křivkou v rámci OGTT (702,18 ± 76,90 mmol/l-1·120 min-1) ve srovnání se skupinou REST (775,30 ± 86,76 mmol/l-1·120 min-1) a i oproti skupině EX-PLAC (772,04 ± 81,53 mmol/l-1·120 min-1).

Závěr: Výsledky studie prokázaly, že intervence zahrnující jak cvičení, tak i konzumaci
extraktu zeleného čaje může mít příznivé účinky na postprandiální glykémii u fyzicky inaktivních jedinců.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde