Z odborné literatury

Co je dieta

Pod pojmem dieta si většinou představíme výživu, která má určité omezení nebo doporučení pro příjem potravy.

 • Omezení stravy jsou nejčastěji vynucena onemocněním nebo obtížemi, kde lze předpokládat, že po snížení příjmu nebo vyloučení určité složky potravy nebude tato výživa zhoršovat průběh onemocnění nebo pomůže upravit jeho příznaky.
 • Doporučení pro příjem stravy vychází většinou z fyziologických potřeb organismu, které jsou například specifické pro určité období života (dětský věk, těhotenství a podobně).
 • Podle toho kde a kdo dietu doporučuje hovoříme o dietě nemocniční či ambulantní (je indikována lékařem, specifikována nutričním terapeutem z důvodů nemoci), účelové (např. k posílení fyzické kondice) nebo domácí či lidové.

Dietologie (nemocniční)

 • Dynamický obor, který se zabývá problematikou potřeb úpravy stravy v zájmu zajištění dobrého zdravotního stavu člověka.
 • Opírá se o vědecké poznatky, které studují zákonitosti lidského metabolismu ve zdraví i nemoci.

Identifikace diety

 • Každá dieta by měla být dostatečně identifikovatelná z hlediska svého energetického obsahu, obsahu základních živin i jejich poměrů a některých dalších složek výživy, jak je potřebné.
 • Konzument diety by měl být seznámen i s technologií přípravy dietní stravy.

Dietní systém v rámci léčebné výživy hospitalizovaných pacientů

 • Léčebná výživa je součástí komplexu léčebné péče pacienta. Pokud je indikována, může být její základní součástí dietní úprava stravy a nebo je založena na podávání doplňků stravy nebo ji tvoří samostatná složka firemně upravené, tzv. klinické výživy.

Dieta v nemocnici

 • Zásadně ji indikuje lékař a zabezpečuje ji tým určených pracovníků, kteří se podílí na správném výběru surovin, správném složení jednotlivých složek výživy, na správné technologii přípravy, správné aplikaci a podobně.
 • Podání diety vychází ze zhodnocení zdravotního stavu pacienta, stavu jeho výživy a posouzení charakteru jeho základního onemocnění.
 • K indikovanému předpisu diety je nutné znát průběh metabolických procesů organismu ve zdraví i nemoci, je vždy nutné zhodnotit i funkčnost trávicího traktu dietou léčeného člověka.

Nemocniční dietní systém

 • Vychází z tradic ČR jako skupinový, což znamená, že pro určené onemocnění existují obecná pravidla doporučené úpravy stravy. Individuální dietní systém se spíše více uplatňuje až v ambulantní péči o pacienta.

Základní charakteristika nemocničního dietního systému

 • Základní diety (racionální) – odpovídají věku dětských a dospělých pacientů a respektují obecná odborná doporučení za fyziologických podmínek.
 • Diety fyzikálně šetřící trávicí trakt.
 • Diety se základní úpravou obsahu živin a dalších látek.
 • Speciální diety – odvozené ze základních diet.
 • Diety za částečného (sipping) nebo úplného využití přípravků klinické enterální výživy.

Význam nemocniční diety v rámci léčebného procesu

 • Výživa může významně ovlivnit průběh onemocnění.
 • Nedostatečná výživa nemocného člověka zvyšuje pravděpodobnost komplikací. nemoci, délku hospitalizace a nebezpečí úmrtí.
 • Výživě nemocného člověka je nutné věnovat stejnou péči jako léčbě jeho základního onemocnění.

Akreditace léčebné péče

 • Zahrnuje i stanovení tzv. nutričního rizika pro pacienta.
 • Nutriční riziko obecně vychází z charakteru onemocnění člověka, ze stavu jeho výživy, věku a schopnosti přijímat stravu.
 • Akreditovaná nemocnice musí již při přijetí k hospitalizaci a dále v jejím průběhu stanovit závažnost nutričního rizika pro pacienta a dle tohoto hodnocení zajistit a dále zajišťovat jeho nutriční péči.

Klinická enterální výživa

 • Je průmyslově připravená tekutá výživa, která nahrazuje potraviny.
 • Je přesně definovaná složením a množstvím obsažených živin a energie.
 • V případě potřeby umožňuje doplňovat klasickou dietní výživu nebo ji zcela umí nahradit.