Z odborné literatury

Výživa během těhotenství a v kojeneckém věku ve vztahu k riziku rozvoje alergií a autoimunitních onemocnění: Systematický přehledový článek a metaanalýza

Výživa během těhotenství a v kojeneckém věku ve vztahu k riziku rozvoje alergií a autoimunitních onemocnění: Systematický přehledový článek a metaanalýza

Garcia-Larsen V, Ierodiakonou D, Jarrold K, Cunha S, Chivinge J, Robinson Z, Geoghegan N, Ruparelia A, Devani P, Trivella M, Leonardi-Bee J, Boyle RJ

PLoS Med. 2018 Feb 28;15(2):e1002507. doi: 10.1371/journal.pmed.1002507. eCollection 2018 Feb.

Úvod:
Dosud není zřejmé, jaký vliv hraje výživa během těhotenství a v časném dětství na imunitní systém dítěte. Cílem této metaanalýzy bylo zjistit, zda rozdíly ve stravě matky a kojence ovlivňují riziko rozvoje alergií a autoimunitních onemocnění.

Metody a výsledky:
Výběr vhodných studií, vytvoření databáze a zjištění rizika systematických chyb bylo provedeno dvěma autory. K ověření správnosti nálezů byla použita metodika GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Studie, které studovaly vztah mezi stravováním během těhotenství, v době kojení, či během prvního roka života a budoucím rizikem rozvoje alergií a autoimunitních onemocnění (observační studie v období leden 1946 – červenec 2013, resp. intervenční studie do prosince 2017), byly vyhledány pomocí databází MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), EMBASE (Excerpta Medica database), Web of Science, CENTRAL (Central Register of Controlled Trials) a LILACS (Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde).

Nalezli jsme 260 původních prací (964 143 účastníků) studujících vliv mléka, včetně jedné intervenční studie podporující kojení, a 173 původních studiích (542 672 účastníků) studujících vliv jiné potraviny u matky nebo kojence, včetně 80 intervenčních studií u matek (26 studií), u kojenců (32 studií) a v kombinaci matka a kojenec (22 studiích). Vysoké riziko systémových chyb bylo zjištěno u 125 (48 %) studií sledujících vliv mléka a 44 (25 %) studií analyzujících jinou potravinu.

Závěry z 19 intervenčních studií ukazují na to, že suplementace probiotiky během pozdní fáze těhotenství a v době kojení může snížit riziko ekzému (poměr rizika [RR] 0,78; 95% CI 0,68-0,90; absolutní snížení rizika: 44 případů na 1000; 95% CI 20-64). Dalších 6 studií zjistilo, že suplementace rybím olejem během těhotenství a kojení může snížit riziko alergické senzibilizace na vejce (RR 0,69; 95% CI 0,53-0,90; absolutní snížení rizika: 31 případů na 1000, 95% CI 10-47). Správnost nálezů podle GRADE metodiky byla průměrná.

Dále byla nalezena slabší asociace podporující hypotézy, že kojení snižuje riziko ekzému během časného dětství (1 intervenční studie), že delší výhradní kojení je spojeno se sníženým rizikem rozvoje diabetu 1. typu (28 observačních studií) a že probiotika snižují alergickou senzibilizaci na kravské mléko (9 intervenčních studií). GRADE metodika vykazovala nízkou správnost nálezů. Nepotvrdili jsme roli jiných potravin či stravovacích zvyklostí, včetně suplementace prebiotik, vyhýbání se alergizujícím potravinám matkami, konzumace vitamínů, minerálů, ovoce či zeleniny, na riziko alergií či autoimunitních onemocněních. U řady těchto studií byla data inkonzistentní či nepřesvědčivá, což vedlo k tomu, že nebylo možné analyzovat jejich vliv. Je nutné dodat, že v tomto přehledovém článku nejsou zahrnuty recentní observační studie. Nebyli kontaktováni autoři studií k verifikaci informací a nebyl analyzován vliv příjmu rozmanitých potravin během dětství.

Závěry: Metaanalýza publikovaných studií potvrzuje vztah mezi stravováním matky a rizikem rozvoje imunitou zprostředkovanými onemocněními u potomka. Doplnění výživy o probiotika a rybí olej u matky může snížit riziko rozvoje ekzému a alergické senzibilizace na potraviny u dítěte.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde