Z odborné literatury

Zdroje a skladba bílkovin a riziko nadváhy a obezity u dvojčat ze Spojeného království

Zdroje a skladba bílkovin a riziko nadváhy a obezity u dvojčat ze Spojeného království

Pimpin L, Jebb SA, Johnson L, Llewellyn C, Ambrosini GL.

Br J Nutr 2018 Oct;120(7):820-829. doi: 10.1017/S0007114518002052. Epub 2018 Aug 22.

Vysoký příjem bílkovin v časném věku je asociován s nadměrnými přírůstky tělesné hmotnosti a celkového tělesného tuku. Předkládaná studie měla za cíl objasnit u dětí v době po ukončení kojení úlohu různých druhů bílkovin na tělesnou hmotnost, index tělesné hmotnosti (BMI) a výskyt nadváhy či obezity v 60 měsících věku.

Příjem mléčných výrobků, živočišných a rostlinných bílkovin a jejich skladba byly sledovány u 2154 dvojčat ve věku 21 měsíců pomocí 3denního jídelního záznamu. Tělesná hmotnost a výška byla u všech zaznamenána od narození každé 3 měsíce do věku 60 měsíců. Pomocí longitudinálních smíšených modelů byly zjišťovány asociace mezi jednotlivými zdroji bílkovin a jejich skladbou na BMI, tělesnou hmotnost a výskyt nadváhy/obezity od 21. do 60. měsíce věku.

Po adjustaci na potenciální matoucí faktory (confounders) vykazoval příjem mléčných výrobků pozitivní asociaci s vyšší tělesnou hmotností ve věku 21 měsíců (46 g; 95 % CI 21; 71) a BMI až do věku 60 měsíců (0.04 kg/m2; 95 % CI 0,004; 0,070) a s rizikem nadváhy/obezity ve věku 3 let (OR 1,12; 95 % CI 1,00; 1,24). Příjem mléka vykazoval obdobné asociace. Strava charakterizována nízkým příjmem živočišných bílkovin a naopak vysokým příjmem rostlinných bílkovin souvisela s nižším hmotnostním přírůstkem až do věku 60 měsíců, ale nebyla zaznamenána asociace s výskytem nadváhy/obezity.

Příjem mléčných výrobků v časném dětství vykazoval nejsilnější asociaci s hmotnostními přírůstky v porovnání s ostatními zdroji bílkovin. Jídelníček charakterizovaný nižším příjem bílkovin, ale současně jejich větší rozmanitostí, může u dětí ve věku 2 let být spojen s nižším rizikem nadměrného hmotnostního přírůstku.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde