Z odborné literatury

Souvislost mezi Středozemní dietou a kognitivní funkcí: Systematický přehledový článek

Aridi YS, Walker JL, Wright ORL
Nutrients. 2017 Jun 28;9(7). pii: E674. doi: 10.3390/nu9070674.

U stárnoucí populace se častěji vyskytují poruchy paměti a rozvoje demence. Snížení kognitivních funkcí význačně ovlivňuje zdraví a narušuje kvalitu života nejen postiženého jedince, ale má negativní dopad i na pečovatele.

Středozemní dieta (MD, Mediterranean diet) napomáhá snižovat riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, nádorů a diabetu. Nedávno se ukázalo, že tento způsob stravování zlepšuje u starších jedinců kognitivní funkce. Cílem přehledového článku bylo analyzovat vliv MD na kognitivní funkce a na riziko rozvoje demence a Alzheimerovy nemoci.

Relevantní studie byly vyhledány ve čtyřech databázích a nakonec bylo podrobně studováno celkem 31 článků. Průřezové a kohortové studie z mimo středozemních oblastí vykazovaly nekonzistentní výsledky. Naproti tomu studie z oblastí Středozemního moře prokázaly příznivý vliv MD na kognitivní funkce.

Ačkoliv je potřeba tyto závěry ověřit na větších a podrobnějších kohortách, tento přehledový článek poukázal na to, že MD může příznivě ovlivňovat paměť, riziko rozvoje Alzheimerovy nemoci a demence.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde