Emulgátory

Emulgátory Autorka hesla: Prof. ing. Jana Dostálová, CSc. Emulgátory jsou látky umožňující vytvoření a udržení emulze. Emulze je směs dvou nemísitelných látek např. vody a tuku. Rozeznáváme emulzi typu olej Více →