Dlouhodobý přísun slazených limonád a aspartamu indukuje hepatální poškození zhoršenou regulací adipocytokinů, poškozením lipidového profilu a antioxidačního stavu

Zdroj: Nutrition Research, 2017 Příjem na fruktózu bohatého kukuřičného sirupu ve slazených nápojích je spojen s rozvojem metabolického syndromu a obezity. Předpokládali jsme hypotézu, že zánětlivé cytokiny hrají roli při Více →

Hrách

Hrách patři mezi  nejstarší plodiny Evropy a spolu s pšenicí a ječmenem byl základní složkou potravy obyvatel mnoha zemí. Hrách je jednoletý, popínavý, patří mezi bobovité (Fabaceae). Hrách se sklízel až Více →