AktualityAktuální akce SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2024 – studentská konference – Praha

studentská konference 2024

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
pod záštitou 1. lékařské fakulty UK, Praha

Termín akce:
7. května 2024

Místo konání:
v prostorách Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty UK, Albertov 5, Praha 2.
Registrace účastníků od 8:30 hodin.

Program konference

Prezentace:

  1. Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, magisterských a doktorandských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.
  2. Délka jedné prezentace je 15 min.

Pokyny pro přihlašování a zasílání abstraktů:

  1. Termín ukončení podávání přihlášek a abstraktů je pátek 12. 4. 2024 do 23:59 hodin.
  2. Své abstrakty přihlaste zde: https://bit.ly/svk-reg-24 Součástí této elektronické aplikace je část určená pro vyplnění kontaktních údajů o prezentujícím studentovi a jeho školiteli a část určená pro vložení abstraktu vědecké práce, kterou chce student prezentovat. Abstrakty mohou být předkládány v českém i anglickém jazyce. Délka textu abstraktu je omezena na 1500 znaků včetně mezer. Název abstraktu, jména autorů a název pracoviště se do tohoto limitu nezapočítávají. Bezprostředně po odeslání přihlášky s abstraktem bude hlavnímu prezentujícímu autorovi automaticky e-mailem zasláno potvrzení o přijetí podání s přiloženým přihlášeným abstraktem, kontaktními údaji a odkazem, na kterém je možné abstrakt dodatečně opravit.
  3. Po uzávěrce budou abstrakty vyhodnoceny odbornou komisí Společnosti pro výživu a 1. LF UK pro výživu.
   Uchazeči obdrží rozhodnutí odborné komise začátkem května 2024.
  4. Program konference bude k dispozici 14 dní před konáním konference. Ve sborníku budou uveřejněny abstrakty přijaté k prezentaci i ostatní kvalitní abstrakty přijaté odbornou komisí. Sborník bude ke stažení na webu v elektronické podobě.
  5. Za jazykovou správnost a obsahovou úplnost abstraktu ručí autor. Informace uvedené ve formuláři budou uveřejněny ve sborníku konference bez následné jazykové úpravy.

 

Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na studentské vědecké konferenci, roční předplatné časopisy Výživa a potraviny v elektronické podobě a volný vstup na vybranou odbornou akci, pořádanou Společností pro výživu.

Vstup na konferenci je volný.

Odborní garanti konference:
MUDr. Petr Tláskal, CSc. – Společnost pro výživu
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT
doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. – 1. LF UK
Ing. Hana Pejšová, Ph.D. – 1. LF UK