Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2024

konference Školní stravování

Motto konference „Spokojený strávník, náš cíl

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Pod záštitou MŠMT

MŠMT

Partnerem konference je AG Foods

ag foodsOrkla

Termín akce:
14. května a 15. května 2024

Místo konání:
Pardubice
Konferenční sál Domu techniky Pardubice
Náměstí Republiky 2686,
https://dtpce.cz/o-nas/

Moderátoři:
MUDr. Petr Tláskal, CSc., Mgr. Jana Bradová

Ubytování:
Varianta 1)
Hotel LABE, Masarykovo nám. 2633, Pardubice, kde máme rezervované pokoje. Pozn: Již jsou k dispozici pouze nezrekonstruované pokoje. Nové pokoje jsou již obsazené přihlášenými účastníky.
Tento hotel nemá vlastní parkoviště, je nutné parkovat mimo (v okolí je parkování dost drahé, doporučujeme parkovat v parkovacím domě Penny marketu v centru města).
http://www.hotellabe.cz/
Varianta 2) – HOTELOVÁ KAPACITA JE JIŽ VYČERPÁNA!
Hotel Arnošt, Arnošta z Pardubic 750, Pardubice, kde máme rezervované pokoje. Tento hotel má vlastní parkoviště, parkovné je zahrnuto v ceně pokoje
https://arnost.hotel.cz/
Varianta 3)
individuální zajištění např. přes booking.com.

Večerní program 14. 5. bude zajištěn v partnerství se společností AG foods.

Stravování:
V ceně je zahrnuto občerstvení v průběhu obou dní a oběd první den konference. V ceně není večeře. V případě dietního omezení nebo vegetariánství/veganství napište své požadavky do poznámky v registračním formuláři.

ORGANIZAČNÍ POKYNY A CENÍK

 • Vložné na dvoudenní konferenci je 3.590,- Kč vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 2.690,- Kč. vč. DPH.
  Vložné zahrnuje organizační a režijní náklady, oběd a občerstvení po oba dva dny konference, večerní program, anketu se slosováním o hodnotné ceny.
 • Ubytování:
  • Varianta 1) Hotel Labe http://www.hotellabe.cz/.
   • Cena za jednu osobu za 1 noc ve dvoulůžkovém pokoji činí 1000,- Kč vč. DPH, včetně snídaně
   • Cena lůžka za 1 noc v jednolůžkovém pokoji činí 1500,-Kč vč. DPH, včetně snídaně
  • Varianta 2) Hotel Arnošt https://arnost.hotel.cz/
   • Cena za jednu osobu za 1 noc ve dvoulůžkovém pokoji činí 1000,- Kč vč. DPH, včetně snídaně.
   • Cena lůžka za 1 noc v jednolůžkovém pokoji činí 1500,-Kč vč. DPH, včetně snídaně
  • Při objednávání ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, prosím, uveďte do poznámky v registračním formuláři jméno spolunocležníka. V případě, že spolunocležník nebude uveden, má organizátor právo přidělit spolunocležníka sám. Pokud nebudeme mít nikoho k dispozici, jsme nuceni doúčtovat cenu jako za jednolůžkový pokoj.
  • Je možnost zarezervovat i omezený počet ubytování na den předem (nutno napsat do poznámky a kontaktovat na e-mail info@vyzivaspol kvůli zařízení)
  • V obou hotelích máme omezený počet zarezervovaných pokojů. V případě vyčerpání této kapacity, si musí přihlášený na konferenci zajistit ubytování sám.
 • V ceně je zahrnuto občerstvení formou ochutnávek od vystavovatelů a další občerstvení, oběd první den konference V ceně není večeře. V případě dietního omezení na oběd nebo vegetariánství/veganství, napište své požadavky do poznámky v registračním formuláři.
 • Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na konferenci.

 

Storno podmínky:

 • Storno poplatky se neúčtují, pokud přihlášený zruší svoji účast do 21 dnů před termínem konference.
 • Při zrušení 20 – 14 dní před termínem činí storno poplatek činí 25 % z ceny.
 • Při zrušení 13 – 6 dnů před termínem storno poplatek činí 50 % z ceny
 • Při zrušení 5 a méně dnů před termínem storno poplatek činí 100 % z ceny.
 • V případě storna z vážných důvodů (musí být písemně doloženo potvrzením od lékaře aj.) se storno poplatek neúčtuje.
 • Vždy je možné na konferenci vyslat místo sebe jinou osobu.
 • SPV si vyhrazuje právo zrušit konferenci z mimořádných důvodů (např. epidemická situace). V tomto případě se vrací již zaplacený poplatek v plné výši.

 

Zároveň bychom Vás chtěli vyzvat k zasílání dotazů ke školnímu stravování, které budou zodpovězeny zástupci státních institucí a škol, odborníky na výživu dětí a školní stravování. Pokud chcete položit jakoukoliv otázku, můžete tak udělat na tomto odkazu.

 

Program konference

Abstrakty přednášek

Tematické okruhy:

 • Školní stravování z pohledu institucí a škol
 • Aktuálně k systému společného stravování
 • Prakticky i teoreticky v kuchyni
 • Dětská výživa v souvislostech

I. den – úterý 14. května: 10.00 – 18.00 hodin

9.00 – 10.00 – Registrace účastníků

10.00 – 10.10
Zahájení konference – MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu, FN Motol
Výsledky průzkumu z konference ŠS 2023 – Mgr. Jana Bradová

1. BLOK – ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ Z POHLEDU INSTITUCÍ A ŠKOL

10.00 – 10.30
Školní stravování z pohledu Ministerstva školství ČR – Mgr. Jan Mareš, MBA, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

10.30 – 10.50
Aktuální pohled hygienika na školní stravování – MUDr. Zdeňka Trestrová, Ministerstvo zdravotnictví ČR

10.50 – 11.10
Aktivity Informačního centra bezpečnosti potravin jsou zaměřené i na školy a školní jídelny – Ing. Jitka Götzová, Ministerstvo zemědělství ČR

11.10 – 11.30
Školní stravování z pohledu zřizovatele – Mgr. Alena Strosserová, Městská část Praha 3

11.30 – 11.50
Školní stravování z pohledu ředitelky školy – Ing. Monika Dobruská, ředitelka Základní školy Pardubice – Svítkov

11.50 – 12.10
Přestávka

12.10 – 12.40
Změny právních předpisů v oblasti pracovního práva, v oblasti hygienických předpisů a ostatních právních předpisů – Ing. Petra Zukalová, Alena Stejskalová, DiS., Petronila Gleichová

12.40 – 13.00
Panelová diskuse k aktuálním otázkám školního stravování – odpovědi na dotazy z oblasti legislativy, hygieny, výživy a dalších

13.00 – 13.20
Prezentace vystavovatelů, diskuse k 1. bloku

13.20 – 14.20
Přestávka na oběd

2. BLOK – AKTUÁLNĚ K SYSTÉMU SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

14.20 – 14.40
Mezirezortní pracovní skupina pro institucionální stravování – MUDr. Barbora Macková, MHA, ředitelka SZÚ Praha

14.40 – 15.00
Co dál se spotřebním košem – Mgr. Alexandra Košťálová, Státní zdravotní ústav Praha

15.00 – 15.20
Metodika dietního stravování a její realizace ve školních jídelnách – Mgr. Martin Krobot, LF Masarykova univerzita Brno a Česká asociace nutričních terapeutů

15.20 – 15.40
Odpovědné veřejné zadávání při nákupu potravin – Mgr. Monika Dobrovodská, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

15.40 – 16.00
Praktické zkušenosti s nákupem potravin – Miroslav Krotký, DiS, nemocnice Na Homolce, Praha

16.00 – 16.20
Diskuse k 2. bloku přednášek, přestávka

3. BLOK – PRAKTICKY I TEORETICKY V KUCHYNI

16.20 – 16.40
Ozdravné triky v kuchyni – Petr Stupka, kuchař, pedagog a bloger

16.40 – 17.00
Přírodní antinutriční a toxické látky v potravinách a možnosti jejich kuchyňského odstranění – prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Společnost pro výživu, VŠCHT Praha

17.00 – 17.20
Klíčení semen s využitím ochranného vlivu mléčných bakterií – Ing. Eliška Kováříková, Ph.D., VÚPP Praha v.v.i.

17.20 – 17.40
Hygienické normy pro semena a klíčky – Ing. Jindřich Pokora, SZPI Praha

17.40 – 18.00
Diskuse k tématům 3. bloku přednášek, závěr

Od 20,00 h Disco večer od společnosti AG foods v restauraci Domu techniky se slosovatelnými výherními vstupenkami.

II. den – středa 15. května: 9.00 – 12.30 hodin

4. BLOK – DĚTSKÁ VÝŽIVA V SOUVISLOSTECH

9.00 – 9.40
Fyziologie dětské výživy – MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu, FN Motol

9.40 – 10.10
Zdravá pětka speciálně pro vás – Bc. Alena Paldusová, Ing. Silvie Zavřelová, Nadační fond Albert

10.10 – 10.30
Diskuse, přestávka, občerstvení

10.30 – 10.50
Růst dětské obezity není jen problematikou výživy – MUDr. Renata Pilcová, Ph.D., Endokrinologický ústav Praha

10.50 – 11.10
Vliv psychologických faktorů na cestě od nadváhy k metabolicko-bariatrické chirurgii – PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D., OB klinika a.s.

11.10 – 11.30
Nadměrná hmotnost sportujícího školáka – kdy za to školní jídelna nemůže a kdy tak trochu ano – Mgr. Jitka Tomešová, DiS., FitBee spol. s r. o.

11.30 – 11.50
Jak řeší dětskou obezitu a nadváhu Dětská léčebny Křetín – MUDr. Kateřina Bednaříková, Dětská léčebna Křetín

11.50 – 12.10
Projekt prevence dětské obezity – MUDr. Václava Kunová, Ing. Kamila Toušková, Společnost pro výživu,

12.10 – 12.30
Diskuse k 4. bloku přednášek, slosování dotazníků a závěr konference

Změna programu vyhrazena

Abstrakty přednášek