AktualityArchiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 2/2024

časopis Výživa a potraviny – 2/2024

Koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH

Jiné možnosti jak získat časopis

Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.

OBSAH

Málková, I.:
Praktické zkušenosti STOBu s prevencí a terapií nadváhy u dětí I. část

Dvořáček, V., Havrlentová, M., Jurkaninová, L.:
Současný pohled na β-D-glukany: Zdroje a možnosti modifikací

Lampová, B., Doskočil, I., Kouřimská, L., Kopec, A.,:
N-3 polyenové mastné kysliny a jejich vliv na onemocnění covid-19

Rozhovor s prof. doc. Marcelou Slukovou, Ph.D.

Vápenka, L., Mrlík, M.:
Alternativy jednorázových plastových brček a dalších výrobků určených pro styk s potravinami

Doucha, T., Mrhálková I.:
Co se skrývá za vývojem cen potravin v ČR?

Šmídová, Z., Pejšová H.:
Vliv konzumace přidaného cukru na BMI u dětí


FROM THE CONTENTS

Málková, I.:
Practical experience of STOB with prevention and therapy of overweight in children I.

Dvořáček, V., Havrlentová, M., Jurkaninová, L.:
Current Insight into β-D-Glucans: Sources and Modifi cation Possibilities

Lampová, B., Doskočil, I., Kouřimská, L., Kopec, A.,:
N-3 polyene fatty acids and their eff ect on covid-19 disease

Interview with doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.

Vápenka, L., Mrlík, M.:
Alternatives to disposable plastic straws and other products intended for contact with food

Doucha, T., Mrhálková I.:
What is hidden behind the development of food prices in the Czech Republic

Šmídová, Z., Pejšová H.:
Eff ect of added sugar consumption on BMI in children


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 2/2024

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 2/2024OBSAH

Úvodník
Jíme všemi smysly
Výživa ve starověkém Římě
Vybrané změny dotýkající se provozů zařízení školního stravování v roce 2024 – příspěvkové organizace územních samosprávných celků
Co báby kořenářky nevěděly – Zázvor
Kdo to ví, odpoví – Je pravda, že zdravotní tvrzení o monakolinu K z červené fermentované rýže se změnilo?
Recepty
Žák s cukrovkou (diabetem mellitem 1. typu) ve školní třídě
Jak ovlivnit (ne)dostatek omega-3 mastných kyselin ve školních oběděch
Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování – část 10: Existuje klinický přínos sníženého přívodu soli u specifi ckých stavů, jako jsou selhání ledvin, srdeční selhání, arteriální hypertenze a jaterní cirhóza s edémem/ascitem?
Zkušenosti s dietním stravováním z pohledu vedoucí školní jídelny a nutriční terapeutky
Hygienická rada – Jaké jsou správné podmínky k mytí rukou?
Posilovna s překvapením