Encyklopedie výživy

Marasmus

patří mezi obecné malnutrice. Je to stav, který vzniká v důsledku dlouhodobého nedostatečného příjmu všech živin. Při nedostatku příjmu zdrojů energie se postupně odbourávají zásoby glykogenu, tuků a nakonec bílkoviny aktivní tělesné hmoty.

(podle: Černá, M. in. Bencko, V. a kol.: Hygiena, UK Praha 2002).

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ