Encyklopedie výživy

Malnutrice

pojmu malnutrice je nejblíže výraz nesprávná, špatná výživa.

Malnutrice zahrnuje poruchy výživového stavu v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku, nadbytku nebo nevyváženého zastoupení jedné nebo více složek výživy. Primární (exogenní) malnutrice jsou způsobeny nedostatečným nebo nadměrným přívodem výživových faktorů, sekundární (endogenní) malnutrice jsou vyvolány poruchou vstřebávání živin, poruchou jejich využití (enzymová porucha) nevyváženosti mikronutrientů a jejich vzájemným působením s léky či dalšími faktory prostředí /kouření, xenobiotika/.

(zdroj: Černá, M. in. Bencko, V. a kol.: Hygiena, UK Praha 2002).

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ