Encyklopedie výživy

Ministerstvo Zemědělství
V roce 2018 je tato rubrika financována za podpory grantu Ministerstva zemědělství Vzdělávání odborné a laické veřejnosti v oblasti výživy a veřejného zdraví.

encyklopedie výživy

Encyklopedie výživy je soubor údajů, které se vztahují k problematice fyziologie výživy, hygieně výživy, dietologie, klinické medicíny, potravinářství, stravování a související legislativy. Encyklopedie je postupně doplňována.

Pro procházení hesel můžete volit z abecedního seznamu, vyhledávat můžete v poli Hledat.

 

 

Paprika

Pažitka

Pečení

Plísně v potravinách

Pohanka

Pokrm

Polotovar

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Polysacharidy

Pórek

Potravina

Potravina neznámého původu

Potravinářský podnik

Potravinové právo

Prebiotika

Přenos původce nákazy

Přídatné látky

Příručka Zásady správné praxe

Probiotika

Proces šíření nákazy

Provozovna stravovacích služeb

Pseudocereálie

PUFA

Původce nákazy

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ