Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2022 – abstrakty přednášek

Konference Školní stravování 2022

Školní stravování z pohledu SZÚ – RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D., prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., Státní zdravotní ústav – CZVP Brno

Zdravá třináctka pro dětskou populaci – jak získávat informace – MUDr. Petr Tláskal, CSc., Společnost pro výživu, FN Motol

Legislativní zakotvení dietního stravování a jeho realizace ve školním stravování – Mgr. Martin Krobot, LF Masarykovy univerzity Brno a Česká asociace nutričních terapeutů

Máme to na talíři a není nám to jedno – představení projektu, Mgr. Alexandra Košťálová, Státní zdravotní ústav Praha a Český gastronomický institut

Obiloviny ve výživě dětí – doc. Ing. Marcela Sluková Ph.D., VŠCHT Praha

Co s nadbytkem hotových pokrmů – organizace Zachraň jídlo

Vitamin C, orientační vyšetření v rámci hospitalizace dětí – prim. MUDr. Jan Boženský, Nemocnice AGEL Ostrava – Vítkovice

Jaký význam má vitamin K2 v dětské výživě – prim. MUDr. Jana Čepová,PhD., MBA, FN Motol

Veganství u dětí, problematika jodového zásobování či příjmu jiných mikroživin – MUDr. Martin Světnička, FNKV + 3. LF UK

Školní jídelna jako součást školského systému – teorie, příklady z praxe – Mgr. Hana Rohová, ředitelka školní jídelny Kojetín