Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2022 – XIII. studentská konference – Brno

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
Lékařská fakulta MU, Brno
Agronomická fakulta MENDELU v Brně
Chemická fakulta VUT v Brně

Termín akce:
24. června 2022

Místo konání:
Ústav veřejného zdraví, LF MU, Brno
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Organizační pokyny:

1) Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.

2) Délka jednoho sdělení je 15 min.

3) Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru nebo programu, typu práce (bakalářská, magisterská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu nebo na e mail:

Lékařská fakulta MU
MVDr. Halina Matějová
Ústav veřejného zdraví
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
e-mail: hmatej@med.muni.cz

4) Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 21. 6. 2022.

5) Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.

6) Začátek konference v 9.00 hod.

7) Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na vědecké konferenci a volný vstup na odborné akce pořádané SPV v roce 2023.

8) Vstup na konferenci je volný. Přihlášky k pasivní účasti je třeba zaslat na výše uvedenou adresu nejpozději do 23. 6. 2022.

Přihláška ke stažení ZDE.

 

Odborní garanti konference:

Prof. MUDr. Zuzana Derflerová – Brázdová, DrSc. – Lékařská fakulta, Ústav veřejného zdraví, LF MU, Brno
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. – Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin, MENDELU v Brně
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. – Chemická fakulta, Ústav chemie potravin a biotechnologií, VUT v Brně


Informace o další akci pro studenty:

Společnost pro výživu společně s 3. lékařskou fakultou UK v Praze a Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze pořádá obdobnou studentskou konferenci také v Praze.

Termín a místo konání bude upřesněno na https://www.vyzivaspol.cz

Zájemci mohou prezentovat svoji bakalářskou nebo diplomovou práci na obou akcích. Důvodem pořádání dvou studentských konferencí (v Praze a v Brně) na obdobné téma je oslovit co nejširší publikum, především z řad studentů českých a moravských vysokých škol.