Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2017 – Archiv prezentací

MUDr. P. Tláskal, CSc. (FN Motol Praha)
Školní stravování (oběd a svačina) – sytící, preventivní a edukativní význam.

prof. MVDr. J. Ruprich, CSc., RNDr. I. Řehůřková, Ph.D., Mgr. L. Martykánová, Mgr. M. Dofková, Ing. J. Blahová, Ing. M. Krbůšková, Mgr. M. Kalivodová (Státní zdravotní ústav, Brno)
Pokrmy školního stravování – z výsledků studie, obsah živin.

Mgr. A. Košťálová (Státní zdravotní ústav, Praha)
Zdravá školní jídelna, projekt pokračuje.

Mgr. I. Lukašíková (Krajská hygienická stanice Zlín)
Projekt Zdravá školní jídelna v praxi Zlínského kraje.

Ing. Robert Zavadil (Státní zemědělský intervenční fond)
Mléko do škol, ovoce a zelenina do škol.

Doc. PhDr. E. Marádová  (Pedagogická fakulta Praha)
Teorie a praxe školní výuky ke zdravému životnímu stylu.

NT K. Krajíčková (ČAS, sekce Nutričních terapeutů)
Pamlsková vyhláška v rámci stávajícího sortimentu potravin.

Mgr. V. Mlčochová, Mgr. M. Ševčíková, Bc. P. Dostalíková, Z. Kielová (Spolek Zdraví do škol z.s.)
Zdravá školní kantýna- výživová doporučení a „Pamlsková vyhláška v praxi“.

R. Kučera, Z. Vltavská (Česká abilympijská asociace)
eSvačinky aneb zdravá strava do škol.

Mgr. T. Vrábelová, MUDr. P. Tláskal, CSc., MUDr. J. Zieg
Pitný režim ve školách – výsledky ze studie Aqualife.

Bc. M. Baliková (FN Motol)
Receptář jídel pro mateřské školy.

Ing. M. Čížek, Ph.D. (Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod)
Nezastupitelná role brambor ve zdravé výživě.

Ing. J. Exnarová (Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod)
Brambory jak je neznáme.

Doc. RNDr. J. Spilková, CSc. (FaF UK, Hradec Králové)
Červené plody a nutričně významné složky výživy.

Ing. R. Ševčík, Ph.D., Ing. V. Pohůnek (VŠCHT Praha)
Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek ovoce a zeleniny.

Ing. E. Šviráková, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Minimálně opracované ovoce a zelenina – benefity a rizika.

Doc. Ing. A. Rajchl, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Antinutriční, toxické a další bioaktivní látky ovoce a zeleniny.

J. Uhlíř (Kovoslužba)
Nízkoteplotní a šetrné vaření ve společném stravování a moderní varná technologie.

Bc. Alena Chládková (ČŠI)
Výsledky kontrolních šetření ČŠI ve školních jídelnách.

Bc. J. Bradová (MŠMT, KÚ Plzeňský kraj)
Katalog prací – co nového v oblasti pracovníků školních jídelen.

MVDr. Ing. D. Třísková (MZe)
Potravinářské přídatné látky- informace pro školní stravování.

Mgr. E. Martínková (KÚ Liberecký kraj)
Praktické kurzy vaření pro kuchařky a Projekt potravinové pomoci.

Ing. J. Hadravová, MPA (KÚ Vysočina)
Česko francouzský projekt v oblasti vzdělávání v gastronomii (Vaříme společně – Cooking together).

Mgr. M. Malát
Dny mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách. Sumarizace Dnů thajské a norské kuchyně a představení souvisejících projektových dnů na vybraných školách.

M. Hollerová, V. Sedlák (MČ Praha 4, Cook for life s.r.o.)
Zdravé stravování a středomořská kuchyně ve školní jídelně.

Ing. P. Zukalová (KÚ Jihomoravského kraje)
Pracovněprávní problematika v zařízení školního stravování.

Ing. L. Janotová, PhD. (Asociace školního stravování z.s.)
Nakládání s odpadky – jak likvidovat odpad ze školních jídelen.

Ing. P. Zukalová (KÚ Jihomoravského kraje)
Rejstřík škol a školských zařízení – hlavní a doplňková činnost ve školní jídelně.

MUDr. H. Bártová (Spolek Zdraví ze stravy)
Zdravé dny do školek.

Ing. H. Střítecká
Požadavky rodičů na stravování předškolních dětí

Ing. L. Dohnalová (Cepoz –Královéhradecký a Pardubický kraj)
Projekt Cepík – zdravý životní styl předškolních dětí.

Mgr. A. Strosserová, Ing. J. Křížová:  SPV
Soutěž o nejlepší školní oběd 2017 (vyhlášení postupujících do praktické části soutěže).