Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 3/2017

Výživa a potraviny – 2/2017

OBSAH

Svrčinová, P., Janout, V.:
Metody zjišťování cizích předmětů v potravinách a pokrmech

Kapitulčinová, D.:
“Udržitelná strava”: Představení konceptu a zohlednění v současných výživových doporučeních ve světě

Fiala, J.:
Změny související se stárnutím a jejich vliv na nutriční požadavky seniorů

Gebler, J., Dostálová, J., Kadlec, P.:
Je hnědý cukr opravdu zdravější?

Hanušková, D., Spáčilová, J., Pohořalá, A., Matějová H.:
Hodnocení kvality stravy konzumentů raw food – kazuistiky


FROM THE CONTENTS

Svrčinová, P., Janout, V.:
Methods of detection of foreign bodies in food and meals

Kapitulčinová, D.:
“Sustainable Diet”: Introducing the concept and it’s reflection in the current nutritional guidelines worldwide

Fiala, J.:
Changes associated with aging and their impact on the nutritional requirements of seniors

Gebler, J., Dostálová, J., Kadlec, P.:
Is brown sugar really healthier?

Hanušková, D., Spáčilová, J., Pohořalá, A., Matějová H.:
Evaluation of diet quality of raw food consumers – case reports


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 3/2017

Zpravodaj pro školní a dietní stravováníOBSAH

Sedmá velmoc a nutriční terapeuti

Klíčení semen ke konzumaci – výhody domácího klíčení semen a rizika spojená všeobecně s konzumací klíčených semen

Recepty ze VII. ročníku soutěže O nejlepší školní oběd v r. 2016

První rok činnosti SANT, z. s.

Dietní stravování

Avokádo: mastňák mezi ovocem

Příspěvek k 300. výročí narození Marie Terezie „Marie Terezie – jedla ráda, jedla hodně, jedla rychle“

Mezinárodní konference Školní stravování – investice do zdraví

Brněnské dny pro zdraví 2016 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity