Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2015 – Archiv prezentací

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA (Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK Praha)
Vliv alkalické diety na vnitřní prostředí – mýtus nebo skutečnost – abstrakt

MUDr.Václava Kunová, PhDr. K. Hlavatá, Ph.D.
Nutriční hodnocení a rizika populárních diet – abstrakt

MUDr. Petr Cikl, Ing. Tomáš Petr (Interní a diabetologická ambulance Ivančice, vývojový tým softwaru NutriPro)
Nové možnosti personalizace diabetické diety – abstrakt

prof. MUDr. Z. Zadák, CSc. (FN Hradec Králové)
Sodík, draslík, hořčík a jejich význam či riziko pro lidský organismus – abstrakt

MUDr. P. Tláskal, CSc., Mgr.T. Vrábelová (FN Motol, SPV)
Konzumace sodíku, draslíku, hořčíku a kuchyňské soli napříč naší populací

MUDr. Alena Váňová (Krajská hygienická stanice Středočeského kraje)
Zajištění institucionálního stravování z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví – abstrakt

Mgr. Gabriela Mencová (nutriční specialista, Domov pro seniory Zastávka)
Pohled nutričního specialisty na výživu v sociálních službách – abstrakt

MUDr. F. Novák, Ph.D. (Domov pro seniory Malešice, Praha, IV. Interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha)
Metodika sledování stavu výživy a indikace nutriční péče v domovech pro seniory – abstrakt

Bc. Marieta Baliková, Jarmila Veverková (FN Motol)
Certifikát kvality nutriční péče v Centru sociálních služeb, abstrakt

Bc. Marieta Baliková (FN Motol)
Výživa pacientů ve FN Motol, abstrakt

MUDr. V. Pospíšil (Interní oddělení, Nemocnice Ostrov)
Nutriční den (výzva nejen pro ústavy sociální péče – abstrakt

NT K. Krajíčková
Stravování a nutriční péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením, abstrakt

Mgr. Bc. Pavel Čech (Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.)
Aspekt stravování a výživy v procesu transformace sociálních služeb (TRASS)

NT Radka Školoudová (Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.)
Kazuistika – aspekt stravování a výživy při TRASS.

Ing. Eva Přibylová (Ministerstvo zdravotnictví ČR)
Vyhláška MZDr ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Mgr. Zdeněk Kyselý (FN MOTOL)
Organizace práce stravovacího provozu ve FN Motol

Mgr. Zdeněk Kyselý (FN MOTOL)
Analýza, řízení a hodnocení rizik v praxi veřejného stravování, abstrakt

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT)
ISO 22000 – abstrakt

Ing. Eva Šviráková, Ph.D. (VŠCHT)
Patogeny v potravinách, abstrakt

NT Jaroslava Kreuzbergrová (FN Plzeň)
Účelné začlenění klinických nutričních terapeutů do organizace péče o pacienta v nemocnici aneb hladoví naši pacienti?, abstrakt

NT Marcela Fliegelová (VFN Praha)
Úloha nutričního terapeuta u pacienta na sondové enterální výživě, abstrakt

Mgr. Jan Vrbický (Ministerstva práce a sociálních věcí. MPSV ČR)
Problematika výživy v zařízení sociálních služeb pohledem Ministerstva práce a sociálních věcí – abstrakt

Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc. (VFN Praha)
Dietní systém v minulosti a nyní, abstrakt

Ing. Katarína Dostálová, Bc. Diana Kováčová (UNsP Milosrdní bratia, Bratislava, UNB Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava)
Diétny systém v SR včera a dnes – abstrakt