Mýty a realita - nejvíce vás zajímalo…

Pomáhá vápník v prevenci osteopórozy?

Reakce na článek „Vápník kostem nepomáhá“, který vyšel v časopisu Týden 19.10.2015

Medicína je exaktní věda založená na důkazech. Často však ani odborníci to nemají jednoduché,  dostanou-li se jim do rukou dvě studie, kde jedna potvrzuje určitou hypotézu a druhá ji vyvrací.  Je pak nutné se podívat po dalších studiích, které se danou otázkou zabývají. V nedávné době tak byly v časopise Týden uveřejněny výsledky souhrnu studií (autoři článku byli z Nového Zélandu), které se zabývaly tím, zda konzumace mléčných výrobků nebo přímo vápníku ovlivňuje frekvenci výskytu zlomenin kyčelního krčku, obratlů či předloktí  u starších lidí.  V souhrnu většiny prací tento příznivý efekt vápníku nebyl jednoznačně prokázán. Kolektiv jiných autorů v jiném časopise uvedl ve stejném období práci australských autorů, kde v průměru, při dvanáctiletém sledování 41514 mužů a žen ve věku 40-69 let (z toho 12097 ve věku nad 50 let) v porovnání  skupiny s vyšším příjmem vápníku  (1348mg/den ±316) a nízkým příjmem vápníku (473 mg/den ± 91) konzumovaný vápník významně snižoval celkový výskyt zlomenin i jiných příčin úmrtnosti. Z uvedeného je patrné, že vždy záleží na tom, jak jsou studie sestaveny a co hodnotí. Druhá studie hodnotila účinky nízkého (nedostatečného) a vyššího (dostatečného) příjmu vápníku. Je samozřejmě nutné brát v úvahu, že kromě výživy (hlavní je vápník, vitamin D, bílkovina, ale i řada dalších živin) má na stabilitu kostní tkáně vliv genetika a především i fyzická aktivita.

Pro nás je proto závazné odborné stanovisko výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu při České lékařské společnosti J.E.Purkyně v rámci doporučených postupů pro diagnostiku a terapii osteoporózy. Citujeme:  „ Cílem  preventivních opatření je dosáhnout maximálního množství kostní hmoty během dětství a dospívání, v dospělost bránit ztrátám kostní hmoty v důsledku nevhodného životního stylu a rozvoji sekundární osteoporózy při některých onemocnění. Všeobecné zásady : Dostatečný příjem vápníku v dietě“ (Poznámka – dietě = označení pro stravu kde mléko a mléčné výrobky jsou nejlepším zdrojem dobře vstřebatelného vápníku) „ kdy doporučená denní dávka pro dospívající je 1300-1500mg, pro dospělé do 50 let 1000mg, pro dospělé nad 50 let 1200-1500mg, pro těhotné a kojící ženy 1200mg.  Pokud nelze dosáhnout doporučeném dávky  úpravou jídelníčku, je třeba vápník dodávat formou farmak. Je prokázáno, že dostatečný příjem vápníku významně zvyšuje nárůst kostní hmoty zejména u fyzicky aktivních dětí. Saturace organizmu vitaminem D“  (poznámka – záleží na roční době a stravovacích zvyklostech). „Doporučená denní dávka je 400IU, nad 50 let věku 800 IU. Udržování tělesné hmotnosti přiměřené výšce postavy. Věku přiměřená fyzická aktivita. Prevence pádů u seniorů. Vyloučení nikotinizmu, nadměrného příjmu alkoholu a kofeinu.“ Všechna tato uvedená opatření jsou považována za preventivní a měla by být uplatňována i v průběhu léčby postmenopauzální osteoporózy.

MUDr. Petr Tláskal CSc.

Celý článek zde