Výživa obecně

Hodnocení švýcarského programu jodování soli

Ve Švýcarsku byl zaveden program jodování soli už v roce 1922. V roce 1999 a poté i v roce 2004 zjistil národní průzkum, že více než 90 % domácností užívalo jodovanou sůl a školní děti byly jódem dobře zásobeny.

Z velmi podrobné studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v roce 2009, vyplynulo, že švýcarská populace je dostatečně jódem zásobena. V následující studii byli sledováni novorozenci, kojenci a také kojenecká výživa. Z velmi detailní studie vyplynulo, že kojenci, kteří po odstavení nedostávali jódem obohacenou umělou kojeneckou výživu, byli jódem jasně deficitní.

Závěrem je možno říci, že švýcarský jodový program jodování soli poskytuje dostatek jódu celé populaci včetně školních dětí i těhotných žen, ale odstavení kojenci, kteří ještě nedostávají doplňkovou stravu s obsahem jódu, jsou jódově deficitní. Z toho tedy vyplynulo, že je zapotřebí a nezbytné jódem obohatit umělou kojeneckou výživu a doplňkovou stravu.

Podle:
M. Anderson aj.
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010, 95, 5217 – 5224 a Revue Endokrinologie 2012, 15, 73 – 77