Výživa obecně

Užitečný vliv nízkých dávek alkoholu u hlodavců

Z epidemiologické evidence se zdá, že alkohol má v malých dávkách blahodárný vliv na vývoj onemocnění, zejména srdečních , diabetu, jaterní cirhozy, onkologických a j. Studie se prováděly na krysách za pečlivě vybraných okolnostech.

Etanol se podával současně s pitím vody v koncentraci 1% nebo 2%. Kontrolní zvířata nedostávala alkohol. Podání 1% ní koncentrace etanolu významně snížilo jednotlivé negativní parametry v seru, zatímco podání alkoholu v koncentraci 2% mělo účinek nižší. Koncentrace urátu byla významně nižší u obou koncentrací alkoholu ve srovnání s kontrolou. Autoři zaznamenali změny při stárnutí a také na pokožce, vlasech a očích. Zpomalení stárnutí u myší se prokázalo vlivem podání alkoholu. Dobrý vliv se u hlodavců prokázal nejen na stárnutí, ale i na funkci jater. Rovněž se prokázal vztah mezi příjmem alkoholu a rizikem úmrtnosti u četných chronických onemocněních.

Podle:
Kato N., Izu H.
Sborník z konference 14. International Nutrition and Diagnostics Conference 2014