Výživa obecně

Fruktóza a její vliv na zdraví

Fruktóza je přirozená sladká látka, která se vyskytuje v ovoci a také v umělých sladidlech. V současné době se její konzumace dává do souvislosti s rizikovými faktory kardiovaskulárního onemocnění. Fruktóza může vyvolat zvýšení krevního tlaku.

Na základě zjištěných skutečností je zřejmé, že neúměrně vysoký příjem fruktózy (více než 100g/den) má na organismus nežádoucí účinky. Dochází k inzulínové resistenci, poruše glukózové tolerance a hyperinzulinémii. Neexistují však důkazy, že menší příjem (50 g/den) má také uvedené účinky. Malé množství fruktózy se projevuje v poklesu chuti k jídlu.

Podle:
V. Kussová
Diabetes a obezita 2012, 12, 99 – 102