Výživa dospělýchVýživa obecně

Energetická hodnota piva

Pivo je důležitý zdroj nutričních složek jako jsou sacharidy a bílkoviny. Proto se pivo stalo nezastupitelnou složkou stravování mnoha národů. Sacharidy a bílkoviny a tedy také alkohol přispívá k celkové energetické hodnotě piva. Pravidla označování potravin a výpočet energetické hodnoty se vztahují na všechny potraviny včetně nápojů, tedy i piva. Ve směrnicích EU jsou pod označením No. 1169/2011 v Evropském parlamentu ve spojeni s dalšími nápoji.

Autoři ve své práci připravili přehled energetické hodnoty různých typů piva a porovnali je s jinými nápoji. Proto autoři vyvinuli novou metodu pro zjištění energetické hodnoty piva. Při porovnání s dosud užívanými metodami je nová metoda, podle autorů, účinnější a přesnější.

Podle:
Olšovská J., Čejka P.
Sborník z Konference 14. International Nutrition & Diagnostics Conference 2014