Encyklopedie výživy

Zchlazený pokrm

Zchlazeným pokrmem se rozumí teplý nebo studený pokrm, který byl po ukončení výroby neprodleně zchlazen na teplotu +4 °C a nižší ve všech částech pokrmu;
Jde-li o zchlazené nebo zmrazené pokrmy, musí výrobce uvést na obalu nebo dodacím listu skladovací podmínky a způsob ohřevu.
Zdroj: vyhláška č.137/2004 Sb. v platném znění
(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ