Encyklopedie výživy

Zmrazený pokrm

Zmrazeným pokrmem se rozumí pokrm, který byl po ukončení výroby neprodleně zmrazen na teplotu –18 stupňů °C a nižší ve všech částech pokrmu.
Zdroj: vyhláška č.137/2004 Sb. v platném znění.
(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ