Encyklopedie výživy

Vitamin B2

Vitamin B2, riboflavin se v potravinách vyskytuje vázaný jako flavinadenin dinukleotid – FAD, flavinmononukleotid – FMN a volný. Patří mezi nejvíce rozšířené vitaminy, vyskytuje se v rostlinných i v živočišných zdrojích.

Nejvýznamnějšími zdroji jsou mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky (činí 55 – 60 % zásobení našeho organismu), rostlinné potraviny nás zásobují z 30 %, z čehož jednu polovinu tvoří obiloviny a celozrnné výrobky. Dobrým zdrojem tohoto vitaminu jsou také některé houby. V potravinách je přítomen ve formě FAD, která se musí před absorpcí rovněž hydrolyzovat na formu volnou.

Vitamin B2 se ve směsi s dalšími vitaminy přidává do vybraných potravin, včetně nápojů. a pro své žluté zbarvení i do některých polévek. Naše legislativa povoluje do potravin přidávat vitamin B2, kromě dalších vitaminů, nejvýše však do určitého podílu, tzv. referenční dávky.

Vitamin B2 je nezbytný pro metabolismus sacharidů, bílkovin a tuků. Je zapotřebí pro konversi vitaminu B6 a kyseliny listové do jejich koenzymů a pro transformaci aminokyseliny tryptofanu na niacin. Účastní se reakcí enzymů v antioxidačním systému, neboť vázaný vitamin ve formě FAD a FMN je koenzymem velkého počtu enzymů oxidoreduktas. Tyto enzymy působí v systému dýchání, v přenosu kyslíku. Je důležitý pro funkci některých částí kůže a sliznic (ústa a oči). V oku je jeho koncentrace vysoká, volný je obsažen v sítnici ve velkém množství.

Deficit vitaminu B2 se nejčastěji vyskytuje u ženy těhotné a kojící, která je vegetariánka, resp. zejména veganka, která se striktně vyhýbá živočišným výrobkům. Mléko takové kojící ženy obsahuje proto malé množství vitaminu B2, a tak je zapotřebí sledovat příjem vitaminu B2 u kojence takové matky, neboť mívá deficit tohoto vitaminu.

Deficit vitaminu B2 se projevuje na oku, v ústech a na kůži. Na oku vzniká několik závad, např. keratitida, zánět spojivek, v ústech se objevují zánětlivé změny na sliznici, na rtech, na jazyku. U dětí dochází ke zpomalení duševního vývoje a u dospělých k poklesu duševní výkonnosti. K deficitu tohoto vitaminu v lidském organismu může dojít při konzumaci redukční diety, zvláště při její kombinaci se cvičením, dále při abúzu alkoholu, při užívání orální antikoncepce, při déle trvajícím stresu a při některých onemocněních jako např. štítné žlázy – Basedowa nemoc.

Vitamin B2 je stabilní vůči teplu a kyslíku, ale je nestabilní při vyšším pH a je citlivý na světlo, může dojít až k 50 %ním ztrátám. Při vystavení mléka slunečnímu záření jsou za 2 hodiny ztráty až 85 %, ale téměř k žádným ztrátám nedochází jsou-li potraviny uchovávány v temnu.

Denní doporučená dávka je pro dospělou populaci 1,6 mg /den. Zvýšený příjem je zapotřebí po léčbě antibiotiky, podobně jako i jiných vitaminů. V lidském organismu se vstřebává volný i vázaný vitamin FMN. Vázaný vitamin se hydrolyzuje v horní části trávícího ústrojí na volný vitamin. Postupuje dále až do jater, srdce a ledvin, kde nemůže vytvářet významné zásoby. V organismu se uchovává 2 – 5 týdnů. Přebytek vitaminu odchází z lidského organismu močí a v malé míře i výkaly, a to zejména jeho degradační produkty.

Na základě směrnice 2002 / 46 ES o doplňcích stravy vydala Evropská komise „Ochrana zdraví a spotřebitele“ v červnu 2006 materiál o bezpečnosti vitaminů a minerálních látek. Z materiálu vyplynulo, že u vitaminu B2 neexistuje žádné riziko při větší konzumaci.

Bl.

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ