Encyklopedie výživy

Vitamin B1

Vitamin B1, thiamin, patří mezi 8 vitaminů skupiny B, které jsou rozpustné ve vodě. V organismu se vyskytuje ve formě volné a jako mono-, di- a tri-fosfát. Tak např. v mozku, srdci, játrech, a ledvinách je 80% přítomno jako difosfát, který je aktivním koenzymem v četných enzymových reakcích. Vzhledem k tomu, že tento vitamin hraje důležitou úlohu v sacharidovém metabolismu, nachází se prakticky ve všech orgánech a tkáních. V organismu se uchovává jen po velmi krátkou dobu, a to 4 – 10 dní.

Vyskytuje se běžně v potravinách rostlinného a živočišného původu, ale často jen v malých koncentracích. Nejbohatším zdrojem jsou kvasnice, dále játra, ledviny, srdce a vepřové maso. Není přítomen v olejích a tucích a také v cukru, který je vysoce rafinovaný. Z rostlinných materiálů jsou obiloviny, luštěniny a ořechy dobrým zdrojem, ale jen relativně nízké koncentrace se vyskytují v zelenině, ovoci a mořských plodech. Obsah vitaminu B1 v moukách kolísá podle stupně vymletí. neboť uvnitř zrna je obsah vitaminů nejnižší, takže čím je mouka bělejší, tím je obsah vitaminů nižší. Nejvyšší obsah mají klíčky a o něco nižší obsah je v obalových vrstvách. Antagonisticky na vitamin B1 působí zejména káva, čaj a syrová ryba.

Vitamin B1 je nezbytný pro normální vývoj a funkci mozku, svalů, nervů a srdce. Pomáhá při léčení nervového systému, únavy, stresu a v prevenci problémů s alkoholismem. Je nezbytný pro metabolismus sacharidů ve funkci koenzymu a tím pro získání energie.

Deficit vitaminu B1 se projevuje bolením hlavy, únavností, anorexií a ochablostí svalů. Ve vyspělých zemích je ve většině případů deficit spojen s chronickým alkoholismem, a to pro nevhodnou konzumaci potravin, a proto nízký příjem vitaminu B1 a dále proto, že alkohol nepříznivě ovlivňuje jeho absorpci a využití.

Vitamin B1 je za nepřítomnosti světla a vlhkosti stabilní vůči kyslíku. Je zvláště citlivý na teplo, na vyšší pH, kyslík a záření. Přibližně 25 % se ztrácí z potravin při běžné úpravě.

Denní doporučená dávka vitaminu B1 je pro dospělou populaci 1,3 mg/den. Vyšší dávky vitaminu B1 potřebují kromě žen těhotných a kojících také ženy, které užívají pilulky proti otěhotnění. Nezbytné je také doplnění vitaminu B1 u kuřáků a osob po operaci a dlouhodobě nemocných (např. kožní onemocnění, arteriosklerosa, poruchy funkce srdce nebo nádorové onemocnění), u kterých potřeba vitaminu B1 drasticky stoupne.

Na základě směrnice 2002 / 46 ES o doplňcích stravy vydala v červnu 2006 Evropská komise, zprávu o bezpečnosti vitaminů a minerálních látek. Zpráva je určena k další diskusi. Vyplynulo z ní, že u vitaminu B1 neexistuje žádné riziko při větší konzumaci tohoto vitaminu. Přebytek vitaminu B1 se vylučuje močí a jeho uchování v organismu trvá pouze 4 – 10 dní.

Avitaminosy a hypovitaminosy, tedy deficit vitaminů mají svou historii hluboko v dějinách lidstva. Ovšem až do počátku 20. století byly jen velmi zlou empirickou zkušeností, proti jejímž katastrofálním následkům neměla tehdejší společnost ochranné prostředky. Snad nejdéle bylo známo onemocnění beri – beri (já nemůžu – já nemůžu), a to již v roce 2.600 př. Kr. Toto onemocnění se podařilo léčit až po objevu vitaminů v roce 1912.

Bl.

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ