Encyklopedie výživy

Stravovací služby

Stravovací službou je podle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ