Encyklopedie výživy

Studený pokrm

Za studený pokrm se považují potraviny kuchyňsky upravené ke konzumaci za studena a uchovávané v chladu po dobu uvádění do oběhu, přepravy a rozvozu.

Zdroj: Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ