Encyklopedie výživy

Stafylokoková enterotoxikóza

Onemocnění je vyvoláváno termostabilním toxinem, který produkují některé kmeny bakterie Staphylococcus aureus. Toxiny jsou velmi odolné, odolávají i 20 minutovému varu. Bakterie se vyskytuje v životním prostředí; velmi závažná je skutečnost, že 30-40 % lidí je nosiči těchto zárodků ve stolici, nosohltanu, na kůži, ve vlasech.

Onemocnění vzniká velmi rychle (obvykle od jedné do šesti hodin) po požití závadné potravy. Jedná se o jednu z nejčastějších otrav z potravy. Příznaky nastupují náhle, úporným zvracením, křečemi v břiše, bolestí hlavy a průjmem. Onemocnění probíhá bez teplot. Přes často dramatický průběh příznaky rychle odezní, většinou do 24 hodin.

Prevencí jsou informovanost personálu o příčinách tohoto onemocnění a důsledné vyžadování kázně v otázkách zdravotního stavu a osobní hygieny. Hlavním zdrojem kontaminace potravin jsou zaměstnanci potravinářské provozovny s hnisavým onemocněním kůže na rukou, méně často hospodářská zvířata.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ