Encyklopedie výživy

Správná hygienická a výrobní praxe

Správnou hygienickou a výrobní praxí (SHVP) se rozumí dodržování všech právem upravených hygienických požadavků a povinností v procesu výroby potraviny a při jejím uvádění do oběhu a uplatňování hygienických zásad, které odpovídají současným znalostem o bezpečnosti potravin. Uplatňování požadavků správné praxe pomáhá výrobcům potravin i poskytovatelům stravovacích služeb kontrolovat rizika ohrožení výrobků a prokazovat shodu se základními požadavky na bezpečnost výrobku aniž by museli přistupovat k formálnímu postupu HACCP.

Podrobně v příručce Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách – příručku lze získat zdarma stažením na www.BusinessInfo.cz .

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ