Encyklopedie výživy

Specifické malnutrice

vznikají v důsledku nedostatku určitých mikronutrientů (vitaminů, prvků), jejich nevyhovujícího vzájemného poměru v organizmu nebo poruchy jejich využitelnosti. Jako typické příklady lze uvést při nedostatku jodu onemocnění štítné žlázy – endemickou strumu, při nedostatku C vitaminu kurděje a při nedostatku thiaminu (vitamin B 1) onemocnění beri – beri postihující nervovou a pohybovou soustavu nebo poškozující srdce.

(upraveno podle: Černá, M. in. Bencko, V. a kol.: Hygiena, UK Praha 2002).

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ