Encyklopedie výživy

Provozovna stravovacích služeb

Provozovnou stravovacích služeb je většinou soubor místností a prostor pro výrobu, přípravu a skladování pokrmů, jejich uvádění do oběhu a pro další související činnost.

Za provozovnu se považují i jiná zařízení stravovacích služeb, které nabízejí občerstvení, stánky, mobilní zařízení a pod.

Zdroj: Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ