Encyklopedie výživy

Přenos původce nákazy

je způsob, jakým se infekční původce přenáší na člověka. Při přímém přenosu se infekční agens přenáší přímým stykem s nemocným (např. dotykem rukou, které jsou znečištěny částečkami stolice, popř. moče).

Nepřímý přenos se uskutečňuje u onemocnění, jejichž původce je odolnější vůči vnějším vlivům (prostřednictvím kontaminovaných předmětů či nástrojů). Mezi nepřímý přenos patří i přenos cestou alimentární (vodou, potravinou). Kontaminace potravin může být primární (pochází z nemocného zvířete) nebo sekundární (kontaminace potravin v průběhu zpracování či skladování).

Zdroj: VVP: ALIM/2005/1/deklas/rev2/.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ