Encyklopedie výživy

Proces šíření nákazy

K procesu šíření nákazy může dojít jen v přítomnosti původce nákazy (bakterie, bakteriální toxin, parazit, virus, apod.).

Rozlišují se tři základní články procesu šíření nákazy: zdroj nákazy, cesta přenosu, vnímavý jedinec.

Vyloučení kteréhokoliv z těchto článků vede k přerušení procesu šíření.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ