Encyklopedie výživy

Potravinářský podnik

je veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin.

Poskytování stravovacích služeb je zařazeno pod pojem „maloobchod“ tím se rozumí nakládání s potravinami a/nebo jejich zpracování a skladování v místě prodeje nebo dodávky konečnému spotřebiteli a zahrnuje distribuční terminály, cateringové provozovny, závodní jídelny, společné stravování, restaurace a další podobné provozovny.

/Nařízení ES č.178/2000/.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ